Glossary

Partial staking

Partial staking lze přeložit jako částečné založení. Stakee prodá část svého podílu na případných výhrách, v rozmezí od 1% do 99%, za předem stanovenou cenu. Někteří hráči si účtují i markup. Zúčastněné strany se musí shodnout na procentech pro cut.

Jiný typ partial stakingu je například situace v cash game, kdy stakee investuje i své peníze. V takovém případě se podílí na bankrollu obě strany, ale stakee nese zbylé riziko. Obě strany se opět musí předem dohodnout na procentuálním rozdělení případných výher.