Glossary

Passive

Passive je označení pro hráče, který málokdy vsází nebo navyšuje. Své handy hraje málo agresivně a nechává ostatní hráče přebírat iniciativu. Spíše reaguje, než by sám jednal.Příbuzná témata:

Aggressive