Glossary

Polarising

Polarising je proces upravování range. Range vychýlíte na jednu nebo druhou stranu a to buď proti slabým, nebo velmi silným handám.  Výraz "nuts or nothing" popisuje právě polarizaci range: Například pokud se hráč snaží reprezentovat full house provedením over-betu na riveru, má opravdu buď full house, nebo žádnou showdown equity a snaží se tedy získat pot bluffem. Protože by takovýto krok neudělal se středně silnou handou, jeho range se dá označit jako polarisovaná.

Po polarisaci range obsahuje pouze protichůdné typy hand (value handy a výš) a díky tomu také náchylná k zneužití. Hráč by proto měl udržovat svou range tak širokou, jak jen je to možné. Je to zejména proto, aby mohl reprezentovat v případě potřeby handy s různou sílou. Tento proces se označuje jako splynutí vaší range (merged range).