Glossary

Pot Limit

Pot limit je herní varianta, ve které jsou sázky omezené velikostí potu. Hráč může vsadit libovolnou částku až do aktuální velikosti banku. Běžně se vsází o něco více, než byla poslední sázka, nebo navýšení.Příbuzná témata:

Fixed Limit, No-Limit