Glossary

Pot odds

Pot odds je poměr mezi případnou výhrou a částkou nutnou na dorovnání, abyste měli šanci na zisk takové výhry. Jedná se tedy v podstatě o převrácený poměr cena/výkon pro danou sázku.

Pot odds = případná výhra : částka nutná k dorovnání


Příklad:

V potu je $10.

Hráč A vsadí $5.


V potu je nyní $15, které nám udávají případný zisk. Částka nutná na dorovnání pro Hráče B, který hraje po Hráči A, je
$5. Jeho pot odds jsou tedy $15:$5 čili 3:1.

 

Význam ve hře

Pot odds jsou užitečné v otázkách dlouhodobé profitability daného callu, například při hraní draw. Pokud jsou po
vypočítání pravděpodobnosti náklady na call příliš vysoké nebo je případná výhra příliš malá, pak se daný call nevyplatí.
V takovém případě totiž nevyhrajete dostatečně často dostatečně velkou sumu na to, aby byla taková investice z
dlouhodobého hlediska profitabilní.


Pokud jsou například dva hráči v posledním sázkovém kole a jeden z nich vsadí $2 do potu $10 a druhý poráží pouze blaf, tak hráč A bude muset blafovat alespoň v jednom ze sedmi případů, aby mohl hráč B dorovnat a zároveň nečinit dlouhodobě ztrátové rozhodnutí.


V tomto případě byly pot odds 10+2:2 čili 6:1. Hráč B tedy bude na nule, pokud budou jedo odds nebo šance na výhru 6:1. Mohl by šestkrát prohrát (pokaždé by zaplatil $2) a jednou vyhrát ($12). Hráč A tudíž musí blafovat alespoň ve 14% případů, aby mohl hráč B dorovnat.Příbuzná témata:

Odds, Implied odds, Equity, Expected value