Glossary

Rake

Rake je část každého potu určená pro hernu. Hře, ve které se rake objeví, se říká raked hand. Hodnota raku se určuje dle stanovených podmínek. Obecně má rake hodnotu 5% procent, ovšem pouze za předpokladu, že výše potu dosáhla předem určené velikosti. Maximální výše raku v jedné handě je stanovena pořadatelem a váže se na výši limitu. Herny si neberou rake, pokud se hráči nedostanou na flop. Takovému pravidlu se říká "no flop, no drop."

Druhy raku:

Rake za rozdání: Na konci handy se rake posbírá rovnoměrně od všech hráčů, kterým byly rozdány karty.

Jednoduchý podíl:
Na konci handy se rake posbírá rovnoměrně od všech hráčů, kteří investovali peníze do potu.

Vážený podíl:
Na konci handy se rake posbírá od všech hráčů, kteří investovali peníze do potu, ale bude úměrně rozpočítán podle výše investovaných peněz.

Aktuální rake: Rake z handy zaplatí v plné výši vítěz dané hry.Příbuzná témata:

Chop