Glossary

Ram and Jam

Ram and Jam znamená hrát maximálně agresivně a vsázet nebo navyšovat pokaždé, když se objeví taková příležitost.Příbuzná témata:

Bet, Raise