Glossary

Reraise

Reraise je navýšení jiného navýšení soupeře. Pokud jeden hráč vsadí a jiný navýší, tak třetí hráč který navýší provádí reraise.Příbuzná témata:

Raise, Cap