Glossary

Rolled-up

Rolled-up trips je starting handa v Seven Card Studu sestavená z three of a kind. Rolled up značí, že obsahuje tři karty.Příbuzná témata:

Seven Card Stud