Glossary

SPR (Stack to Pot Ratio)

SPR je zkratka pro stack-to-pot ratio. Definovat tento výraz lze jako poměr vašeho stacku vůči velikosti potu. SPR také ukazuje poměr vašich risků a zisků.
Pot je 20$ a vám zbývá 80$. Vaše SPR je proto: 80$/20$ = 4.
Čím vyšší SPR, tím více můžete v potu ještě ztratit nebo z něj získat. SPR je také užitečný ukazatel při vyhodnocování vašeho herního stylu: například čím vyšší SPR máte, tím více profitabilně dokážete hrát vaše draw.