Glossary

Seven card stud

Úvod

Seven card stud se hraje ve 2 až 9 lidech bez společných karet, obvykle ve fixed limit variantě. Každý z těchto hráčů
začíná se dvěmi zavřenými kartami (hole cards) a jednou otevřenou (doorcard). Během hry dostane každý aktivní hráč další tři otevřené karty a jednu zavřenou, ze kterých musí poskládat pěti karetní kombinaci, aby se mohli zúčastnit showdownu. Hráč s nejlepší pokerovou kombinací vyhrává hru a pot.

Průběh hry (fixed limit)

První sázkové kolo

Před rozdáním karet zaplatí každý z hráčů ante nebo-li nucenou sázku. Každému hráči se poté rozdají dvě karty lícem dolů, zavřené karty, a jedna lícem nahoru, otevřená karta. Hráč s nejnižší otevřenou kartou musí zaplatit další nucenou sázku, tzv. bring-in. Obvykle se jedná o polovinu small betu nebo někdy o celý small bet. Pokud mají dva hráči otevřenou kartu stejné hodnoty, pak se řadí dle jejich barvy vzestupně: kříže, káry, srdce, piky.

Poté následuje první kolo sázek, ve kterém začíná hráč po levici od hráče, který zaplatil bring-in. Hráči mohou navýšit, dorovnat nebo zahodit.


Druhé až čtvrté sázkové kolo (turn, čtvrtá street až šestá street)

Každý aktivní hráč dostane na každé street jednu otevřenou kartu, přičemž po každé rozdané kartě následuje kolo sázek, které vždy otevírá hráč s nejlepší viditelnou kombinací.

Poslední sázkové kolo (river, sedmá street)

Aktivní hráči obdrží poslední zavřenou kartu a následuje poslední kolo sázek, které opět otevírá hráč s nejlepší
viditelnou kombinací. Pokud nezbývá dostatek karet pro každého hráče, tak se vyloží jedna karta jako společná, kterou může použít jakýkoliv hráč k sestavení své kombinace.

Showdown

Aktivní hráči poskládají za použití pěti karet co nejlepší kombinaci a ten s nejlepší vyhrává hru.


Možnosti během sázení

Při sázení má každý hráč na výběr z těchto pěti akcí:


 

check Hráč posune akci na dalšího hráče.
bet Hráč vsadí peníze nebo žetony.
call Hráč dorovná sázku jiného hráče.
raise Hráč dorovná sázku a přidá určitý počet žetonů navrch.
fold Hráč položí své karty a vyřadí se tak z probíhajícího kola.

 

Pokud nikdo nevsadil, tak může hráč checknout, čímž posune akci na dalšího hráče. Pokud jsou na stole nějaké sázky, tak je musí hráč buď dorovnat (call), navýšit (raise) nebo může zahodit karty (fold). Hráči mohou navýšit pouze v případě, že nebyl překročen limit pro počet raisů. Tento počet určuje pořadatel, zpravidla jsou však povoleny 4 raisy během jednoho kola.

Hráč s nejnižší otevřenou kartou začíná první sázkové kolo. V dalších kolech začíná hráč s nejlepší viditelnou kombinací. Akce se posouvá od hráče ke hráči po směru hodinových ručiček do té doby, než všichni hráči zahodí nebo dorovnají všechny sázky. Výjimkou je, pokud jeden z hráčů vsadil všechny své žetony. Takový hráč je v tzv. all-inu, což znamená, že nemůže činit žádné sázky ani dorovnávat, rozdají se mu ale všechny zbývající karty, na které má nárok a může se tak zúčastnit showdownu při určování vítěze.

Seven card stud Hi/Lo

Seven card stud Hi/Lo je varianta, ve které si rozdělí pot nejlepší a nejhorší kombinace. Lo handa se skládá z karet
nižších než 8 včetně. Této variantě se taktéž říká Seven card stud eight or better nebo zkráceně 7stud8b.

Hodnoty karet použitelných pro Lo handu jsou: A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se v tomto případě počítá jako nízká karta.
Pro účel Lo handy se nepočítají barvy ani postupky. Nejlepší Lo handa je tudíž 5432A. Páry, trojice a čtveřice vyřazují
handu z možnosti Lo varianty, tudíž například 544AA není Lo handa.

Nejlepší Lo handa je ta s nejnižší high card. Například 76543 poráží 8542A.

Pokud nemá žádný z hráčů legitimní Lo handu, pak hráč s nejlepší Hi handou vyhrává celý pot. V podstatě si lze
představit, že je pot rozdělen na jednu polovinu pro Lo a druhou polovinu pro Hi. Jestli mají dva nebo více
hráčů stejné kombinace, tak si rozdělí pot určený pro jejich typ handy. Tudíž jsou-li ve hře dvě stejné Lo handy,
pak dostane každý 1/4 z celého potu nebo-li 1/2 z Lo potu. Hi handa by dostala v tomto případě polovinu potu.


Příbuzná témata:

Poker hands, Ante, Razz