Glossary

Short Odds

Short odds je spojení pro označení určitého jevu s vysokou pravděpodobností.


Příbuzná cesta:

Long Odds, Odds