Glossary

Shorthanded

Shorthanded, short nebo 6max je označení pro hru 3 až 6 hráčů. Pokud je u stolu hráčů více, označuje se jako full ring; Hře dvou hráčů proti sobě se říká heads-up.

Hra u shorthanded oproti full ring stolu je charakteristická vyšší mírou agrese.Příbuzná témata:

Full Ring, Heads-up


Synonyma:

6max