Glossary

Skill

Skill je váš talent nebo schopnosti. Ty jsou v přímém kontrastu s elementem štěstí ve hře. Čím zkušenější hráč, tím méně závisí jeho úspěch na štěstí nebo náhodě.

I hráč bez jakýchkoliv skillů může mít úspěch poměrně dobré krátkodobé výsledky. Nicméně pouze díky náhodě, protože nevyužívá strategicky svoje schopnosti, aby hrál dlouhodobě profitabilně.

Skill hráče pokeru v podstatě obsahuje mnoho schopností, které jsou základem pro úspěch v dlouhodobém časovém horizontu.  Například správná selekce starting hand a stolu, ale stejně tak správný bankroll managment, mindset, nebo odolnost vůči tiltu.