Glossary

Squeeze

Definice

Squeeze, někoho squeeznout nebo také squeeze play znamená učinit velký raise poté, co byl před vámi zahrán jeden raise s alespoň jedním dorovnáním. Po vašem squeezu by měl první hráč v ideálním případě zahodit, jelikož po něm hrají minimálně další dva hráči a neví, co udělají. Druhý hráč v pořadí a všichni další po něm často nebudou mít dost silné karty na dorovnání reraisu a tudíž taktéž zahodí.


Pokud váš reraise někdo dorovná, je stále možné vyhrát pot v následujícím kole pomocí continuation betu.


Příklad:

Hráč A navýší na $4.
Hráč B dorovná.
Hráč C navýší na $20 -> squeezuje.

 

Předpoklady pro squeeze play

Pro úspěšný squeeze je potřeba několik důležitých faktorů: vaše image, typ protihráčů, vaše relativní pozice vůči nim a velikosti stacků.

Nejjednodušším pravidlem pro squeeze je předpoklad, že vaši protihráči dokáží zahodit. Taktéž musí být range protihráčů, obzvláště potom open raisora, dostatečně široká na to, aby byla šance, že drží zahoditelné karty.

Pokud jsou protihráči velmi loose nebo hráč v raisu navyšuje jen malé procento hand, tak nemá žádný smysl se o squeeze play pokoušet, jelikož takoví hráči málokdy své karty zahodí. Kromě toho musí také vaše reraisy vzbuzovat respekt.

 Příbuzná témata:

Blaf, Reraise, Open raise, Continuation bet