Glossary

Straight

Straight (postupka) je handa složená z pěti karet v řadě.

Příklad:




Příbuzná témata:

Poker hands