Glossary

Street Poker

Street Poker je jiný název pro 5-Card Stud. Hrát ho může 2-10 hráčů a sázet lze ve čtyřech sázkových kolech.

Na začátku každé handy všichni hráči vloží ante (minimální sázka) a obdrží jednu downcard a jednu upcard.

V prvním sázkovém kole hráč s nejnižší upcard musí vsadit sázku určenou velikostí ante, tzv. bring-in. Tento hráč má možnost rovnou bring-in navýšit. Pokud mají dva nebo více hráčů stejně nízké upcards, rozhoduje hodnocení podle barvy (clubs, diamonds, hearts, spades) a určí se, kdo vloží bring-in. Hráč nalevo od hráče který vložil bring-in pokračuje jako další v sázení a může buď dorovnat, navýšit nebo složit své karty.

Po prvním kole sázek každý zbylý hráč dostane jednu kartu obrázkem nahoru. Hráč s nejvyšší kombinací viditelných karet vždy otvírá další sázkové kolo.

Druhé, třetí a čtvrté kolo sázek následuje stejným způsobem a každý zbývající hráč má nakonec před sebou jednu downcard a čtyři upcards.

Showdown:

Po posledním kole sázek následuje showdown. Hodnocení hand je stejné jako v Texas Hold'em. Nejslabší handa je high card a nejsilnější naopak královská flush.