Glossary

Swing

Swing je velký pohyb ve velikosti bankrollu; pokud je změna směrem dolů jedná se o downswing. Pozitivní vychýlení je upswing. Swing je výsledkem prvku náhody v pokeru. Jedná o krátkodobé štěstí nebo smůlu při draw, které převáží nad dlouhodobými statistikami.

Z dlouhodobého hlediska se up a downswingy časem vybalancují. Zbylé ztráty jsou pouze z důvodu nesprávné hry. Během swingu je důležité neměnit svůj herní styl a nepodlehnout tiltu.

Příbuzná témata:

Upswing, Downswing, Tilt, Variance