Glossary

Top Two

Top two je označení pro handu s dvěma páry, kterou hráč sestaví za pomoci obou dvou jeho karet v ruce a dvou nejvyšších karet z boardu.

Příklad(Texas Hold'em):

Hráč
BoardHráč sestaví handu dva páry. Pár králů a pár dam. V tomto případě jsou oba páry složené z dvou nejvyšších karet z boardu, proto top two.Příbuzná témata:

Two Pair, Communal Cards, Community Cards, Board Cards, Bottom Two