Glossary

Value

Value je zkrácený výraz pro expected value, tj. očekávaný zisk z handy nebo z akce. Více se používá v nespecifickém vztahu k equity nebo winnings. Dá se například říci, že v dané handě nebo situaci je value, pokud se dá takto hrát dlouhodobě ziskově. Akce vykonaná pro value je pouze taková, která je zisková právě z dlouhodobého hlediska.

Value může zjednodušeně znamenat i číselnou hodnotu karty, sílu handy, apod.Příbuzná témata:

Expected Value, Equity, Value Bet