Glossary

Variance

V teorii pravděpodobnosti se distribuce normálního rozdělení okolo středu nazývá variance. Variance náhodné proměnné udává, nakolik se v krátkém období hodnoty této proměnné budou lišit od hodnot v dlouhém období nebo od průměru.

Poker je hra s prvkem náhody a pojem variance se zde používá pro označení hráčovy odchylky od očekávaného profitu. Například flush draw na flopu má šanci 36% na výhru, ale zprůměrováno na malém vzorku hand může vyhrávat například jen v 25% her, či nemusí dorazit v pěti případech po sobě.

Rozdíl mezi dobrým a špatným hráčem není tedy v tom, že dobrý hráč vyhraje každou hru; někdy vyhraje díky štěstí špatný hráč. Jeho výhry ale vznikají díky odchýlení se od konečného výsledku spadajícího pod varianci ve hře.

Příbuzná témata:

Upswing, Downswing, Tilt