Glossary

time bank

Time bank je pojem pro extra čas navíc, který je k dispozici na rozhodnutí na některých online platformách. Je možné z něj čerpat  v průběhu hry dokud se nevyprázdní a pokud si to hráč vyžádá. Pokud například time bank obsahuje 60 vteřin, hráč z něj může využít libovolnou část na zvážení svého rozhodnutí pro další akci.Příbuzná témata:
Tournament


Synonyma:

timebank, time-bank