Pořadí pokerových hand a tabulky - vyhodnoťte své karty

Ještě než využijete naší nabídky peněz na poker zdarma na vaší cestě za titulem šampiona WSOP, musíte nejdříve ovládnout základy. Nejdůležitější věcí na celé hře je pochopit pořadí pokerových hand a jejich sílu. Pokud nebudete vědět, jaká handa poráží jakou, moc daleko se nedostanete.

Pokerová handa je typicky tvořena pěti nejlepšími kartami, které jsou vám k dispozici. Například v Texas Hold'emu máte na riveru výběr dokonce ze sedmi karet a vy můžete vybrat pět karet, které tvoří v danou chvíli nejlepší kombinaci. To platí i v případě, že vámi rozdané dvě karty jsou zrovna karty nejhorší a vy tedy "hrajete board", což znamená, že vaše handa je tvořena pěti společnými kartami.

Následuje pokerové seřazení od nejsilnější handy k nejslabší. Pokud dojde k remíze, vyhrávají nejvyšší pokerové karty. Takže například pár devítek poráží pár osmiček, ale neporáží tři osmičky.

Pokerové handy

Royal Flush

Royal Flush

Nejsilnější handou v pokeru je royal flush. Desítka, Jack, Queena, King a Eso, navíc vše v jedné barvě, například v listech.


Straight Flush

Straight Flush

Druhou nejsilnější handou v pokeru je straight flush. Straight flush je složen z pěti po sobě jdoucích karet stejné barvy. Pokud mají straight flush dva hráči, hráč s nejvyšší kartou vyhrává.


Čtveřice (poker)

Čtveřice (poker)

Poker je složen ze čtyř karet stejné hodnoty, například ze čtyř Kingů. Pokud mají dva hráči poker, hráč s vyšším pokerem vyhrává hru. V případě, že mají dva hráči stejný poker, vyhrává hráč s vyšší pátou kartou, protože pokerová handa se vždy skládá z pěti karet.


Full House

Full House

Full house je kombinací trojice a páru. Pokud dva hráči mají full house, pak vyhrává hráč s vyšší trojicí. V případě, že mají oba stejně vysokou trojici, vyhrává hráč s vyšším párem.


Flush (barva)

Flush (barva)

Flush tvoří pět karet stejné barvy. Pokud mají dva hráči flush, pak vyhrává hráč s nejvyšší kartou v dané barvě.


Straight (postupka)

Straight (postupka)

Pět po sobě jdoucích karet se nazývá straight. Pokud mají dva hráči straight, pak hráč s vyšší postupkou vyhrává.


Trojice

Trojice

Trojice je složena ze tří karet stejné hodnoty. Pokud mají dva hráči stejnou trojici, pak vítěze určí výše čtvrté nebo dokonce páté karty, protože pokerová handa musí být vždy složena právě z pěti karet.


Dva páry

Dva páry

Dva páry jsou samozřejmě tvořeny dvěma páry. Pokud mají dva hráči dva páry, pak vítěze určí hodnota vyššího páru. Pokud mají oba hráči stejně vysoký vyšší pár, pak rozhoduje nižší pár. Pokud i nižší pár je shodný, pak o vítězi rozhodne poslední pátá karta.


Pár

Pár

Pár je složen ze dvou karet stejné hodnoty. Vzhledem k tomu, že handa se vždy skládá z pěti karet, zbylé karty při rovnosti párů rozhodují o vítězi. Takovýmto kartám se říká "kickery". V případě, že mají oba hráči stejný pár, pak vyšší kicker vyhrává.


High card

High card

Pokud nemáte ani jeden pár, pak rozhoduje nejvyšší pokerová karta. V případě, že se na showdownu sejdou dva hráči, kteří nemají ani pár, pak vyhrává hráč s nejvyššími kartami.

Pochopení síly pokerových hand

Jednou ze základních dovedností v pokeru je schopnost určit, zda je vaše handa silná, nebo není, jelikož opravdovou sílu vaší pokerové karetní kombinace ovlivňuje celá řada faktorů.

Sílu handy pomáhá určit počet hráčů. Pokud se rozhodlo hrát dobrovolně jejich handu hodně hráčů, musíte předpokládat, že tak činí se silnými handami.

Ovšem pokud jsou ve hře pouze dva hráči, je to méně pravděpodobné. Například pár es je proti jednomu hráči velice silná pokerová kombinace, ale proti čtyřem hráčům jejich síla rapidně klesá.

Dalším důležitým faktorem je herní styl vašich protihráčů. Pokud jsou "tight", což znamená, že hrají pouze málo hand, můžete od nich očekávat silnou handu, když už se do hry pustí. Pokud jsou "loose", což znamená, že hrají hodně hand, pak jde relativní síla jejich hand obvykle dolů.

Složení společných pokerových karet rozhoduje, kolik potencionálních silných hand je ve hře. Pokud držíte trojici, ale na stole jsou čtyři karty do flush a čtyři karty do postupky, síla vaší pokerové kombinace klesá. Tomu se označuje jako "wet" board. Nápodobně pokud je board tvořen nespojitými kartami bež možnosti flush, síla vaší handy roste.

Počet žetonů ve hře hraje také svou úlohu. V turnaji, kde jsou stacky hráčů "shallow", není neobvyklé, že hráči pošlou své žetony se slabšími kartami, aby se "neodblindovali". Nicméně v cash games, kde jsou stacky hráčů "deep", není tak pravděpodobné, že by hráči takové riziko podstupovali.

Tabulka startovních hand: Jaké handy byste měli hrát?

Tabulka startovních pokerových hand

Tabulka startovních hand od PokerStrategy.com vám říká, jaké startovní kombinace byste měli hrát a jak. Jednoduše si ji vytiskněte a po celou dobu hry budete vědět, co máte dělat.

Jelikož se každý typ hry výrazně liší, máme tabulky pro každý typ zvlášť. Níže naleznete příklad tabulky startovních pokerových hand pro No Limit Texas Hold'em.

Pokud preferujete ostatních herní typy, podívejte se na naše začátečnické strategie a startovní handy pro ostatní herní typy:

No Limit Texas Hold'em tabulka startovních hand

Tato tabulka obsahuje čtyři kategorie informací:

 • Vaši startovní handu
 • Akci protihráčů před vámi
 • Vaši pozici
 • Jak byste měli hrát vaši startovní handu vzhledem k vaší pozici a akcí protihráčů před vámi.

Pro stažení tabulky pro No Limit Hold'em klikněte zde!

  Vaše karty Akce před vámi Early poz. Middle poz. Late poz. Blindy
  Vysoký pár
    Všichni zahodili Raise
  AA, KK, QQ Někdo dorovnal Raise
    1 hráč navýšil Raise
  Střední pár
    Všichni zahodili Raise
  JJ, TT Někdo dorovnal Raise
    1 hráč navýšil Call20
  Nízký pár
  99, 88, 77, Všichni zahodili Fold Call Raise Call
  66, 55, 44, Někdo dorovnal Fold Call
  33, 22 1 hráč navýšil Call20
  Vaše karty Akce před vámi Early poz. Middle poz. Late poz. Blindy
  Vysoká esa (s označuje suited, o označuje offsuit)
    Všichni zahodili Raise
  AKo, AKs Někdo dorovnal Raise
    1 hráč navýšil Raise
  Střední esa (s označuje suited, o označuje offsuit)
  AQo, AQs Všichni zahodili Fold Raise
  AJs, AJo Někdo dorovnal Fold Raise Call
  ATs, ATo 1 hráč navýšil Fold
  Nízká esa v barvě (s označuje suited)
  A9s, A8s, A7s, Všichni zahodili Fold Raise
  A6s, A5s, A4s, Někdo dorovnal Fold Call
  A3s, A2s 1 hráč navýšil Fold
  Vaše karty Akce před vámi Early poz. Middle poz. Late poz. Blindy
  Figury v barvě (s označuje suited)
  KQs, KJs, KTs, Všichni zahodili Fold Raise
  QJs, QTs, Někdo dorovnal Fold Call
  JTs 1 hráč navýšil Fold
  Figury v různé barvě (o označuje offsuit)
  KQo, KJo, KTo, Všichni zahodili Fold Raise
  QJo, QTo, Někdo dorovnal Fold Call
  JTo 1 hráč navýšil Fold
  Suited konektory
  T9s, 98s, Všichni zahodili Fold Raise Fold
  87s, 76s, Někdo dorovnal Fold Call
  65s, 54s 1 hráč navýšil Fold
  Vaše karty Akce před vámi Early poz. Middle poz. Late poz. Blindy
  Všechny karty neuvedené výše
    Všichni zahodili Fold
  Ostatní Někdo dorovnal Fold
    1 hráč navýšil Fold

  První sloupec: Vaše startovní kombinace

  Pořadí nejlepších pokerových hand

  V levém sloupci najdete možné startovní kombinace. Každá kombinace je označená zkratkou. Tak např. AA představuje dvě esa, 99 dvě devítky. Není-li vaše kombinace v tabulce uvedena vůbec, měli byste zahodit.

  KartySymbolNázev
  Esa A Eso
  Kingové K King
  Queeny Q Queena
  Jaci J Jack
  Desítky T Desítka
  Devítky 9 Devítka

  Kombinace v barvě (s): Písmeno s za startovní kombinací, např. A9s, označuje suited a znamená, že obě pokerové karty, které máte na ruce, jsou stejné barvy (tj. srdce, kára, kříže nebo listy). Která barva z nich to je, není v Texas Hold'em podstatné.

  • A9s představuje eso a devítku ve stejné barvě
  • A4s představuje eso a čtyřku ve stejné barvě
  • QJs představuje queenu a jacka ve stejné barvě
  • QTs představuje queenu a desítku ve stejné barvě

  Karty v různé barvě (o): Písmeno o za kombinací, např. KQo, označuje offsuit a znamená, že obě pokerové karty, které máte na ruce, jsou v různé barvě, např. držíte-li kříže a srdce.

  • KQo představuje kinga a queenu v různé barvě
  • QTo představuje queenu a desítku v různé barvě
  • JTo představuje jacka a desítku v různé barvě

  Druhý sloupec: Co se stalo před vámi?

  pořadí výherních pokerových hand

  Druhý sloupec zahrnuje možné akce soupeřů před vámi. Pochopitelně budete hrát jiným způsobem, když před vámi někdo raisne, neboť to signalizuje, že má silné karty.

  Sloupce 3-6: Co dělat na které pozici?

  pořadí pokerových hand podle pozice

  Vaše pozice říká, do kterého z dalších sloupců se máte podívat: Jste-li na early pozici, hledejte ve třetím sloupci, jste-li na Small blindu nebo Big blindu, hledejte v posledním sloupci.

  Co dělat dál?

  Nejdůležitější je pochopit, že tyto tabulky byste měli brát pouze jako průvodce do síly pokerových hand. Každá handa může vyhrát i prohrát, v závislosti na okolnostech. Než abyste spoléhali čistě na tyto průvodce jako na definitivní odpověď, je důležité se posunout směrem k našim pokročilejším strategiím, jakmile dostatečně pochopíte pořadí síly pokerových hand.

  Další četba: Naučte se základy Texas Hold'emu

  Hrajte zdarma s reálnými penězi

  Jakmile se obeznámíte se základy hry, proč to nezkusit za pokerovými stoly? Začněte hrát s opravdovými penězi s naší nabídkou peněz zdarma?

  Podívejte se na naši nabídku peněz na poker zdarma

  Nebo rychle otestujte své pokerové znalosti

  Taktéž jsme pro vás připravili malý kvíz na hodnocení pokerových hand, abyste si mohli vyzkoušet své znalosti, ještě než usednete ke stolům.

  Spustit kvíz na pokerové handy