Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieFixed Limit

Hra po flopu: Matematika v pokeru - odds a outy

Video k článku najdete zde.

Úvod

V tomto článku se dočtete
 • Jaké karty vám pomohou zlepšit handu?
 • Naučte se vyvažovat riziko a zisk
 • Ne každá pomoc je dostatečná
 

Drawing handy jsou neúplné a potřebují další společnou kartu k tomu, aby se dostaly do kategorie "made hand". Strategie ze sekce pro začátečníky jasně nedefinuje, jak nakládat s tímto druhem hand.

Tento článek osvětlí matematické základy pokeru. Naučíte se stanovovat procentuální šanci na výhru s drawing handou a určit, kdy se handu vyplatí hrát, a kdy ne.

Budeme používat tři klíčové pojmy:

 • Outy
  Outy jsou všechny karty, které mohou zlepšit Vaši handu. 

 • Odds
  Odds udávají pravděpodobnost, že další společná karta bude jedním z Vašich outů.

 • Pot odds
  Pot odds ukazují vztah mezi potencionálním ziskem a sázkou, kterou musíte doplatit, abyste zůstali ve hře. Na pot odds lze nahlížet jako na poměr rizika a zisku. Pokud případný zisk porovnáte s odds, pak lze určit, zda se vyplatí docallovat bet, když čekáte s drawing handou.

Ke stažení

Rozšířené tabulky pro hru před flopem

Přehled pokerové matematiky - odds a outy

Video: Outy a odds
.
Video anschauen

Celý článek je dostupný ve formě videa. Stačí kliknout na obrázek.

Přesto Vám doporučujeme si článek přečíst, abyste si byli jisti, že jste obsahu správně porozuměli.


Outy: Které karty Vám pomohou?

Outy jsou karty, které v případě, že dorazí na stůl, vylepší Vaši handu na pravděpodobně nejsilnější u stolu. Důraz je kladen především na "vytvoření nejlepší handy", což bude vysvětleno o něco dále v článku.

PŘÍKLAD A
 

Na první pohled máte zdánlivě bezcennou handu, se kterou nemůžete vyhrát v showdownu. Přesto máte šanci dostat silnou handu, konkrétně postupku, pokud přijde na turn či river eso nebo šestka.

Tyto karty, eso a šestka, jsou Vaše outy (stále jsou ještě v balíčku). Otázka je: kolik máte celkem outů? Odpověď je relativně snadná, pokud si uvědomíte, kolik es a šestek je v balíčku. V balíčku jsou čtyři šestky a čtyři esa, což celkem dává osm outů. Pouze jeden z těchto osmi outů musí přijít, abyste zlepšili svou handu.

Vaše outy



PŘÍKLAD B
 

Další situace je dokonce ještě příznivější. Pomáhají Vám totiž jako v předchozím příkladě všechny šestky a esa, navíc Vám však libovolný kříž utvoří flush.

Počet outů je z toho důvodu vyšší. V balíčku je 13 karet od každé barvy, čtyři kříže již byly rozdány, takže zbývá devět (13-4=9) outů na flush. K tomu připočtěte osm outů z minulého příkladu.

Z osmi outů z předchozího příkladu však odečtěte dva outy, konkrétně šestku křížovou a křížové eso, protože ty již byly započítány jako outy na flush. Celkem máte tedy 15 (9+6=15) outů.

Vaše outy




DALŠÍ PŘÍKLADY
 • Flush draw - 9 outů

  V balíčku je 13 karet od každé barvy; čtyři již byly rozdány. Z toho důvodu zbývá devět karet, které mohou utvořit flush.

   
   
 • OESD (open-ended straight draw) - 8 outů

  Libovolná 4 nebo 9 zkompletuje postupku. Proto má OESD vždy osm outů.

   
   
 • Dvě overkarty - 6 outů

 • V balíčku zbývají tři esa a tři Queeny, které utvoří top pár. Z toho důvodu máte v tomto případě 6 outů.

   
   
 • Pár jako šance na trojici nebo na dva páry - 5 outů

  V balíčku zbývají dvě osmičky, které by utvořily trojici. Jeden za tří králů, kteří zbývají v balíčku, by vytvořil dva páry. Celkem je to tedy 5 outů.

   
   
 • Gutshot - 4 outy

  Gutshot znamená šanci na postupku, kdy potřebujete do postupky "vnitřní kartu". Takové karty jsou přesně čtyři; zde by to byla libovolná dvojka. Z toho důvodu máte s gutshotem 4 outy.


 •  

Odds: Jakou šanci mám na zkompletování své draw?

Co přesně tedy termín odds znamená? Je to běžně používaný výraz, který reprezentuje pravděpodobnost dokončení handy.

Odds = počet karet, které nepomohou : počet karet, které pomohou

Tento typ poměru se nazývá "odds against" (odds "proti"), protože ukazuje pravděpodobnost nedokončení handy. Jedná se o počet případů, kdy nezkompletujete handu, ku počtu případů, kdy handu zkompletujete. Jakou šanci tedy máte? Odds zobrazují pravděpodobnost, aby vám usnadnily rozhodování, zda v handě pokračovat, nebo ne. Rozhodovací proces je popsán v dalším odstavci.

Podívejme se ještě jednou na první příklad:

 

Po flopu znáte 5 karet: dvě v ruce a tři na flopu. Každá ze zbývajících 47 karet ještě může přijít (v balíčku je celkem 52 karet). 8 z těchto 47 karet Vám pomůže k postupce, zatímco zbylých 39 (47-8=39) karet Vám nepomůže. Ve zkratce, vaše šance na postupku na turnu jsou 39:8, což je zhruba stejný poměr jako 5:1.

Počet karet, které nepomohou = neznámé karty - karty, které pomohou

Na flopu znáte 5 karet, takže zbývá 47 (52-5 = 47) neznámých karet. Poté co je na stole turn, zbývá 46 neznámých karet. Karty, které pomáhají, jsou outy. Z této logiky můžeme odvodit následnou rovnici:

Odds od flopu do turnu = (47 - outy) : outy

Typický případ aplikace odds od flopu do turnu nastane, když držíte draw na "freeplay" pozici (tj. na big blindu, kdy nemusíte nic dalšího platit, abyste viděli flop).

Outy a odds


Outy
Odds od flopu
  do turnu (1 karta)
Odds od flopu do riveru (2 karty)
Příklady
1
46:1
22.5:1
Backdoor flush draw (dvě karty stejné barvy na turnu i riveru)
2
22.5:1
11:1
Pár na ruce, šance na trojici
3
15:1
7:1
 
4
11:1
5:1
Gutshot
5
8:1
4:1
Pár se šancí na trojici nebo na dva páry
6
7:1
3:1
 
7
6:1
2.5:1
 
8
5:1
2:1
OESD
9
4:1
2:1
Flush draw
10
3.5:1
1.5:1
 
11
3.5:1
1.5:1
 
12
3:1
1:1
Flush draw + gutshot
13
2.5:1
1:1
OESD a pár
14
2.5:1
1:1
Flush draw a pár
15
2:1
1:1
Flush draw a OESD

Pot odds: Kdy mohu hrát svou handu profitabilně?

Teď, když už umíte určit pravděpodobnost zkompletování drawing hand pomocí odds, zbývá ukázat její praktické použití ve hře.

Pojďme si to demonstrovat na starém známém příkladu:

 

Před sebou máme skutečnou situaci z Fixed limitu o skutečné peníze. Jste na flopu s jedním soupeřem a držíte výše zobrazené karty. V potu je nyní $5. Váš soupeř vsadil $1. Vyplatí se dorovnat tento bet a zaplatit $1 za kartu na turnu?

 • Pot před soupeřovým betem: $5
 • Soupeřův bet: $1
 • Váš případný zisk: $6
 • Částka, kterou musíte dorovnat: $1

Jak již víme, odds na trefení postupky na turnu jsou zhruba 5:1. To znamená, že postupka dorazí jednou ze šesti případů. Dále předpokládejme, že rozhodně vyhrajete pot, pokud trefíte jeden ze svých outů. Takže vyhrajete $6 jednou ze šesti případů a pětkrát ze šesti prohrajete $1. Předpokládejme, že složíte karty, pokud netrefíte postupku na turnu.

Pokud tedy dorovnáte $1, prohrajete $1 v průměru pětkrát ze šesti případů. Celkem $5. Ale jednou vyhrajete $6, takže čistý zisk, který se vypočte jako zisk - ztráty, je: $6 - $5 = $1. Proto je v dlouhém období call v této situaci profitabilní. Rozdíl mezi callem a foldem je v tomto případě 1/6 dolaru (protože pokud akci zopakujeme šestkrát, je call lepší o 1 dolar).

V tomto případě hrají roli pot odds. Znázorňují vztah mezi možným ziskem a sázkou, kterou je třeba dorovnat, a jako takové jsou vyjádřením poměru výnosy/náklady.

Pot odds = možný zisk : sázka, kterou je třeba doplatit

V této situaci je v potu $5. Navíc přibyl od soupeře do potu $1, takže výše potu (=případný zisk) bude $6. K setrvání ve hře alespoň do turnu musíte zaplatit $1. Pot odds jsou nyní $6 : $1 neboli 6:1.

Samotné poměry 6:1 a 5:1 naznačují jednoduché pravidlo:

Pokud jsou pot odds vyšší než odds nedokončení handy, v dlouhém období budete generovat zisk; pokud jsou naopak nižší, pak budete prohrávat peníze.

Vzhledem k tomu, že 6:1 je větší než 5:1, je tato situace profitabilní.

Jak by situace vypadala, pokud by nebyla na flopu, ale již na turnu? Soupeř vsadí dvakrát vyšší sázku ($2). Na jedné straně se možný zisk zvýšil na $5 + $2 = $7. Na druhé straně by však Vaše pot odds na dorovnání sázky byly $7:$2, což je poměr 3,5:1. Z toho důvodu by bylo nevýhodné dorovnávat sázku. Nejlepší je v takové situaci foldovat, protože jinak budete dlouhodobě prohrávat.

Abychom osvětlili výpočet: vyhrajete $7 jednou ze šesti případů a prohrajete $2 pětkrát ze šesti případů. To znamená, že pětkrát prohrajete $2 = $10 a jednou vyhrajete $7. Pokud zopakujete situaci šestkrát, prohrajete celkem $3, takže takový call vám způsobí v dlouhém období ztrátu průměrně $0,5 z jedné hry.

Modifikované outy

Vraťme se nyní k tématu outů a lehce pozměňme úvodní příklad:

 

V části o outech jste zjistili, že máte osm outů: libovolná šestka nebo eso Vám vytvoří postupku.

Vaše outy

Co se stane, když tušíte, že Váš soupeř drží následující karty?

Srdcové eso a srdcové šestka by Vám sice utvořily postupku, ale zároveň by soupeři přinesly barvu, tedy silnější handu. Tyto dvě karty už pro Vás nemají hodnotu, takže máte pouze šest outů místo osmi. Tomu se říká modifikované outy.

Vaše modifikované outy

Samozřejmě neznáte soupeřovy karty, ale existuje určitá pravděpodobnost, že soupeř drží dvě srdce. Nemůžete počítat, že máte přesně 8 outů na postupku. Musíte od svých outů odečíst karty, které by soupeři daly lepší handu.

V následujícím příkladě je vysoce nepravděpodobné, že si můžete dávat plný počet outů, protože je ve hře velké množství soupeřů. Způsob, jakým soupeři hrají svou handu, může prozradit, zda drží flush draw, nebo ne.

Dalším důvodem pro modifikaci outů je možnost, že soupeř drží handu, jako je tato:

V tomto případě již čtyři šestky nejsou outy, protože by daly soupeři silnější postupku. Zbývají tedy pouze čtyři outy.

Vaše modifikované outy v tomto příkladu

Ke správnému stanovení odds drawing hand je třeba realisticky modifikovat outy podle situace. Téměř nikdy si nemůžete započítat všechny outy, zvláště pokud jste ve hře s více soupeři. Téměř vždy je možné, že soupeř drží silnější drawing handu. Může také držet stejnou handu jako Vy. V pokeru se může stát mnoho věcí, které vedou k prohře, přestože jste trefili jeden ze svých outů.

Vždy byste si měli položit otázku: které z mých outů utvoří nejsilnější handu? Pokud držíte OESD a je ve hře možnost flush draw, pak byste si měli započítat spíše 6 modifikovaných outů než všech 8.

Obzvlášť na nízkých limitech hrají hráči rádi suited karty z důvodů šance na barvu. Z toho důvodu byste měli být striktní a odečítat si dva outy, zejména v případě, kdy hrajete proti většímu počtu soupeřů.

Pokud stojíte před rozhodnutím, kolik outů si máte započítat, pak si musíte nejprve odpovědět na následující otázky: jaké lepší handy soupeřů připadají v úvahu a jak pravděpodobné jsou. Na nižších limitech se velice často hrají suited karty a konektory, jako jsou 87, 54 nebo 86, což byste měli zohlednit ve svých úvahách.

Shrnutí

 • Odds vyjadřují následující poměr: počet karet, které nepomáhají : počet karet, které pomáhají.
 • Pot odds vyjadřují následující poměr: možný zisk : cena setrvání ve hře (výše sázky, kterou máte dorovnat).

V zásadě je možné hrát drawing handy profitabilně, pokud máte vyšší pot odds, než jsou odds vaší handy. Jedná se o situace, kdy můžete vyhrát víc, když zkompletujete draw, než prohrajete, pokud draw nedorazí.

Porozumění konceptu odds a pot odds je zcela zásadní pro vaši dlouhodobou profitabilitu. Vědět, kdy se vyplatí vsadit a kdy se vyplatí dorovnat, je základní strategický prvek hry. Věnujte matematickým základům pokeru dostatek času, protože to jednoznačně přispěje ke zlepšení vaší hry i vašeho bankrollu.