Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieFixed Limit

Po flopu: Typy flopů

Video k článku najdete zde

Úvod

V tomto článku se dozvíte
 • Jaké rozlišujeme důležité typy flopů
 • Jak spolu karty na flopu spolupracují
 • Kolika handám může flop pomoci

Textura boardu

Textura boardu je definována jako složení a vazby společných karet. To například znamená, které a kolik draws připadá v úvahu.

Flop je klíčový moment v každé handě Texas Hold'emu. Společně se třemi kartami na flopu může Vaše handa dramaticky změnit svou sílu. Průměrná handa před flopem se může stát monster handou na flopu.

Na druhou stranu silná handa před flopem se může na flopu stát průměrnou handou, nebo na obzvlášť nepříznivém flopu dokonce trash handou. Důležitá vlastnost, kterou by měl disponovat každý pokerový hráč, je schopnost rychle zanalyzovat situaci na flopu a odhadnout souhru karet na flopu se svou handou a s možnými handami soupeřů. V tomto analytickém procesu hraje textura flopu klíčovou roli.

Zde je výčet tří hlavních parametrů pro hodnocení flopů:

 • Barvy
  Kolik karet stejné barvy (suited karet) je na stole? Jsou možné flush draws nebo již hotová flush?
 • Konektivita
  Kolik sousedících nebo téměř sousedících karet je na stole? Jsou možné straight draws nebo již hotová postupka?
 • Výška karet
  Kolik vysokých karet je na stole? Vysoké karty se hrají mnohem častěji než nízké karty, takže čím více vysokých karet je na stole, tím je vyšší pravděpodobnost, že někdo trefil flop.

Nejdříve byste měli vyhodnotit barvy a konektivitu karet na stole. Dalším důležitým aspektem je počet vysokých karet a párů na stole.

Ke stažení

Rozšířené tabulky pro hru před flopem

Přehled pokerové matematiky - odds a outy

Rainbow flopy

Prvním krokem ke zhodnocení struktury flopu je určit, kolik karet stejné barvy flop přinesl a jak vysoké tyto karty jsou. Jsou možné flush draws a hotová flush?

Mohou nastat tři rozdílné situace:

 • Rainbow flop - Všechny tři karty na flopu mají různou barvu.
 • 2-suited flop - Dvě karty na flopu mají stejnou barvu.
 • 3-suited flop - Všechny tři karty na flopu mají stejnou barvu.
RAINBOW FLOPY

Ve 40% případů nastává rainbow flop: 3 rozdílné barvy. V takových případech nepřipadá flush draw v úvahu. Možné jsou jen backdoor draws, tedy draws, které potřebují pomoc jak na turnu, tak na riveru. To se podaří pouze ve 4% případů.

Dva typické případy rainbow flopů jsou: flop s jednou vysokou kartou a flop složený jen z "rags" (rag = karta nižší než 9). Dále pak samozřejmě může být flop s více vysokými kartami nebo párem.

Pokud trefíte na flopu slabou draw, jako jsou například overkarty, střední pár nebo nejnižší pár, pak máte poměrně slušnou šanci na výhru z důvodu absence flush draw. Pokud máte na rainbow flopu příznivé pot odds, pak se klidně můžete pokusit dostat do showdownu.

RAINBOW S JEDNOU VYSOKOU KARTOU

Rainbow s jednou vysokou kartou znamená, že flop se skládá ze tří karet různé barvy, přičemž jedna karta je vysoká. Tento celkem běžný typ flopu zřídkakdy hráčům pomůže, protože jsou zde velice omezené šance na barvy a postupky.

Top pár je na těchto typech flopu často velice silnou handou právě z důvodu mizivých šancí na draw.

Pokud jsou na flopu ve hře pouze 2 hráči a Vy držíte middle pár nebo bottom pár, pak často máte nejlepší handu, a z toho důvodu byste měli navyšovat. Pokud na tomto typu flopu trefíte dokonce set, pak máte extrémně silnou handu. Právě extrémní síla takové handy opravňuje k možnosti slowplayovat.

Ovšem v případech, kdy už je v potu velké množství peněz nebo jsou ve hře calling stations, byste nikdy neměli slowplayovat. Namísto slowplay okamžitě raisujte.

Protože flopy s jednou vysokou kartou málokdy trefí soupeřovu handu, je to obvykle dobrá konstelace pro blaf.

Typický příklad: Jste na big blindu a flop přijde: K75 rainbow. Mimo Vás jsou ve hře už jen small blind a jeden limper. Small blind před Vámi checkne. Nyní můžete zkusit semi-blaf nebo čistý blaf, protože v potu jsou 3 small bety a Vám stačí na případnou výhru investovat pouze jeden small bet. Z toho vyplývá, že stačí, aby tento blaf vyšel v pouhých 25% případů k tomu, aby byl profitabilní.

RAINBOW FLOP S NÍZKÝMI KARTAMI

Tento flop málokdy pomůže hráčům, kteří neměli flop zdarma, protože ti se obvykle zapojují do hry s vysokými kartami. Nicméně limper mohl trefit set a loose hráč klidně mohl trefit minimálně jeden pár.

Velice silnou handou by na tomto flopu byl set nebo dva páry, pokud jste na blindu. Se dvěma páry byste měli vždy vsázet nebo check/raisovat (zahrát check a po soupeřově betu zareagovat raisem), protože se jedná o příliš silnou handu na slowplay. Pokud trefíte set, pak byste také měli vsázet nebo raisovat přímo na flopu, abyste vytěžili ze své handy maximum.

Pokud nikdo nemá takto silnou handou, pak je většinou overpár nejsilnější handou ve hře. Overpár na flopu je vždy silnou, ale zranitelnou handou, a musí být proto vždy chráněn prostřednictvím betů a raisů.

Blafování má obvykle na tomto typu flopů nižší úspěšnost, protože soupeři často zůstávají ve hře s jakoukoliv handou, jelikož zde není žádná vysoká karta, které by se museli obávat.

Často budete mít slabý top pár v případech, kdy jste na big blindu a soupeři Vás pustí zdarma na flop. Například držíte T6 a flop přijde 652. Proti jednomu nebo dvěma soupeřům byste měli vždy vsázet, jelikož máte solidní šanci, že držíte nejlepší handu.

S více protihráči ve hře je obvykle lepší volbou check s tím, že se až po případném betu rozhodnete, jak budete pokračovat. Při určitém vývoji handy lze doporučit check/raise k redukci počtu soupeřů. Pokud například všichni hráči checkují až k buttonu, ze kterého agresivní hráč vsadí, pak Váš check/raise dostane některé soupeře ze hry. Pokud někdo check/raisuje z early pozice, pak máte velmi jednoduchý fold, protože těžko bude váš malý top pár silnější handou.

Suited flopy

2-SUITED FLOPY

Ve více než v polovině případů (55%) přicházejí 2-suited flopy (tzn. na flopu jsou dvě karty stejné barvy). V takovém případě připadá v úvahu flush draw, pokud někdo ze soupeřů drží dvě karty stejné barvy, jako jsou na flopu. Pokud máte flush draw, pak byste většinou měli hrát až do riveru.

Flush draw je silná handa, která se do riveru v 35% všech případů stane velice silnou made handou.

Flush draw je výrazně slabší v případě, že je na flopu pár na stole, protože existuje nebezpečí, že některý ze soupeřů má dva páry nebo trips, které se mohou zlepšit na fullhouse, který může Vaši případnou flush porazit. Nicméně i v takových případech byste flush draw měli hrát, ale už méně agresivně.

Made handy, zejména top páry, jsou na 2-suited flopech o něco slabší než na rainbow flopech. Rozdíl spočívá v riziku, že někdo ze soupeřů drží flush draw. Přesto je důležité hrát top páry už od flopu agresivně i v případech, že soupeř není ochoten svou flush draw zahodit. Je velice důležité nutit soupeře platit za další kartu tak dlouho, dokud máte nejlepší handu u stolu.

Z důvodu hrozící flush draw by měly být slabší draws hrány s lepšími pot odds než v případě rainbow flopů. Často mohou být outy, které máte s overkartami, gutshoty nebo malými páry, zrádné v případě, kdy takové outy zároveň utvoří flush. Také hrozí nebezpečí v případech, kdy turn vylepší Vaší handu, ale prohrajete i tak, protože soupeř trefí na riveru svoji re-draw. Z těchto důvodů byste měli s lehkým srdcem skládat slabé draws a hrát je pouze s velice dobrými pot odds.

Hráč s esem nebo králem stejné barvy, jako jsou dvě karty na 2-suited flopu, drží backdoor flush draw, která přijde ve 4% případů. Backdoor flush draw sama o sobě není dostatečně silná handa, aby se ji vyplatilo hrát, přestože může být mírně lepší než trash handy.

3-SUITED FLOPY

Zhruba 5% flopů je 3-suited, což znamená, že všechny tři karty na flopu jsou stejné barvy. V takovém případě je možná flush už na flopu.

Pokud máte štěstí a trefíte flush přímo na flopu, pak byste měli vždy sázet a navyšovat s cílem ochránit svou flush proti drawing handám aspirujícím na vyšší flush. Jedinou výjimkou z výše uvedeného pravidla je situace, kdy již na flopu máte tzv. nut flush, což je výraz pro nejvyšší možnou flush.

Na druhou stranu pokud trefíte nut flush, máte extrémně silnou handu a je na uvážení, jak ji zahrát nejlépe. Zde opět lze ve většině případů doporučit agresivní hru ze dvou důvodů. Prvním důvodem je vysoký pot v případě, že některý ze soupeřů trefil nižší flush nebo set. Druhým důvodem je konec akce v případě, že čtvrtá společná karta bude stejné barvy jako tři předchozí. Pokud však tušíte, že soupeři mají slabé handy, pak lze občas hrát i slowplay.

Pokud držíte od flopu flush draw s esem nebo králem, pak můžete obvykle handu dohrát až do riveru. Navíc mohou být v takových situacích profitabilní semi-blafy. Nižší flush draws byste ale měli okamžitě složit z důvodu příliš vysokého rizika prohry i v případě, že flush zkompletujete (taková situace se nazývá "drawing dead").

Pokud nikdo nemá flush, pak hráč, které má set nebo postupku, má samozřejmě největší šance na výhru. Top pár lze hrát i na 3-suited flopu, přestože by měl být hrán velice obezřetně. Slabší handy, jako jsou middle páry nebo bottom páry, byste měli být vždy foldnout.

Spojené flopy

Druhým krokem při hodnocení struktury flopu je zjištění šancí na postupku (spojení karet): jak blízko jsou hodnoty karet u sebe, které straight draws jsou možné a zda je už na flopu možná hotová straight. Z tohoto úhlu pohledu rozlišujeme dva druhy flopů:

 • 2-connected flopy: Na flopu jsou dvě spojené karty, např. 89.
 • 3-connected flopy: Flop je složen ze tří spojených karet, což umožňuje postupku už na flopu.
2-CONNECTED FLOPY

Zhruba ve 40% případů přijde 2-connected flop. To umožňuje straight draw a nastává vyšší pravděpodobnost dvou párů, protože většina hráčů preferuje connected startovní kombinace.

Nejdříve ze všeho je třeba zmínit, že OESD na rainbow flopu je relativně silná handa. Straight se s ní podaří zkompletovat ve 32% případů.

V případě, že straight draw je složena ze dvou overkaret, se jedná o velice silnou handu, a je proto třeba ji zahrát agresivně.

Typickým příkladem takové situace je KQ na flopu JT2 rainbow. Další hratelnou draw handou je gutshot se dvěma overkartami, například AK na výše zobrazeném flopu.

3-CONNECTED FLOPY

3-connected flopy už dávají možnost hotové straight přímo na flopu. Z toho důvodu je tento typ flopu nebezpečný pro ostatní handy.

Nut straight (nejvyšší možná postupka) není natolik silná handa, jako je nut flush, protože může v showdownu prohrát právě proti flushi. K tomu je třeba ještě připočíst riziko splitu, pokud na turnu a riveru přijdou další karty do postupky. Nebo dokonce možnost prohry, pokud postupka na flopu prohraje v showdownu proti vyšší postupce. To jsou důvody pro agresivní hru s postupkou na flopu.

Straight draw by měla být hrána pouze z horního konce postupky a nikoli ze spodního (v angličtině "idiot end"). Pokud přesto budete hrát straight draw ze spodního konce, pak máte velmi slušnou šanci prohrát do vyšší postupky.

Overpáry a top páry byste měli hrát opatrně - mimo jiné proto, že je vyšší riziko prohry do dvou párů (většina hráčů ráda hraje connected karty).

Overpáry jsou výrazně silnější v případech, kdy zároveň tvoří straight draw, například JJ na flopu T98. Někdy lze hrát dokonce overpáry s gutshotem.

Flop s párem

V 17% případů přijde na flop pár. Na takovém flopu jsou velice silnou handou trips. Přesto musíte být obezřetní zvláště v případech, kdy máte trips s nízkým kickerem a čelíte dramatickým akcím od soupeřů. Některý z protihráčů může mít trips s lepším kickerem nebo dokonce fullhouse.

Flush a straight draws na těchto flopech ztrácejí mnoho ze své síly z důvodu zvýšeného rizika fullhousu a silnějších draws.

Velmi zřídka (jednou za 425 hand) se na flopu objeví trojice. Hráč s pokerem v takovém případě má samozřejmě nejlepší handu. Přesto ve většině případů nemá poker nikdo. V těchto situacích jsou páry na ruce silnou handou a čím vyšší, tím lepší. Pokud nikdo nemá pár, pak nejlepší handou je obyčejné eso.

VYSOKÝ PÁR

Obzvlášť nebezpečné jsou flopy s vysokým párem, protože vysoké karty se hrají nejčastěji. Pokud více hráčů v handě vsází své peníze, pak ve většině případů alespoň jeden z nich má trips.

S malým počtem hráčů na flopu je často nejlepší handou top pár nebo dokonce eso high, protože tyto flopy může trefit pouze pět karet, zatímco většinu ostatních flopů může trefit devět karet.

NÍZKÝ PÁR

Pro nízké páry na flopu platí obvykle totéž co pro flopy s vysokým párem. Přesto existují určité rozdíly. Nebývá zvykem, aby solidní hráč na middle nebo early pozici trefil na takovém flopu trips. Na flopu typu T44 bude tight hráč těžko držet 4. V těchto situacích je možné hrát top pár nebo overpár agresivně. Je ovšem třeba dodat, že pokud jsou ve hře loose hráči nebo big blind, pak byste měli do svých úvah zahrnout i možnost, že drží soupeř trips.

V případě, že doposud nedošlo v průběhu hry k žádné akci, pak flop s malým párem je dobrá příležitost pro blaf z big blindu, například v případě, že flop přijde J44 rainbow. Pokud máte na flopu tři soupeře a small blind není ve hře nebo checkoval, pak je slušná pravděpodobnost, že nikdo nemá dobrou handu. Navíc soupeři musí počítat s tím, že na big blindu můžete klidně mít trips.

Jen vysoké karty

Dalším speciálním případem je flop složený pouze z vysokých karet, například AKT nebo QJ9. Abyste mohli hrát na takových flopech, potřebujete držet lepší handu než na jiných flopech.

Příčina tkví v tom, že většina hráčů obvykle hraje vysoké karty, takže častěji trefí vysoký flop nežli nízký.

K výhře v showdownu obvykle potřebujete minimálně top pár s dobrým kickerem.

Slabé drawing handy, jako je middle pár nebo bottom pár, byste měli složit, protože riziko prohry i v případě zlepšení Vaší handy je příliš vysoké. Protože tři vysoké karty nejsou od sebe příliš vzdálené, existuje relativně vysoká šance, že někdo drží postupku.

Shrnutí

Tři hlavní kritéria pro hodnocení flopů jsou barvy, konektivita a výše karet. Dalším faktorem jsou vysoké nebo nízké páry na flopu. Kolik startovních kombinací mohl flop trefit? Jak nebezpečné jsou karty na stole pro moji made handu? Jaká je šance, že můj soupeř trefil flop? To jsou některé z otázek, které musíte být schopni zodpovědět. Odpovědi nepřijdou samy od sebe, ale je třeba k nim dospět prostřednictvím tréninku, diskusí na fórech, článků a hodnocení hand.