Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieFixed Limit

Hra před flopem: Základní principy

 Video k článku 
 najdete
zde

Úvod

V článku se dozvíte
 • Tight je správný přístup
 • Kdy máte silnou handu
 • Extrémně silná handa je Váš přítel

Už před flopem se budete muset rozhodnout, zda má, nebo nemá cenu danou handu hrát.

V průběhu hry před flopem se většina Vašich soupeřů dopouští velkých chyb, například hrají příliš vysoký počet slabých startovních kombinací. Z toho důvodu je důležité, abyste Vy - potencionálně úspěšní hráči pokeru - pečlivě volili své startovní kombinace, díky čemuž bude Vaše hra profitabilní.

Tento článek vysvětlí některé základní principy hry před flopem, které potřebujete znát k získání výhody oproti  vašim soupeřům, což Vám umožní profitabilní výsledky.

Ke stažení

Rozšířené tabulky pro hru před flopem

Přehled pokerové matematiky - odds a outy

Video: Základy hry před flopem
.
Watch Video

Celý článek je dostupný ve formě videa. Stačí kliknout na obrázek.

Přesto Vám doporučujeme si článek přečíst, abyste si byli jisti, že jste obsahu správně porozuměli.


Tight je správný styl!

V pokeru se nerozdávají stříbrné ani bronzové medaile. Nejlepší handa jednoduše vyhrává pot a peníze. Nejdůležitější kritérium pro úspěšnou hru Fixed Limit Hold´emu zní: Hrajte pouze silné handy. Tomuto stylu hry se říká tight a vyžaduje vysokou míru trpělivosti a disciplíny.

Jak již bylo uvedeno výše, mnoho soupeřů hraje slabé startovní kombinace, čímž se dopouštějí chyby. Tyto slabé handy nemají kladnou očekávanou hodnotou, ale hráči je i přesto hrají, protože chtějí vidět flop a doufají, že na tomto flopu něco trefí.

Z těchto chyb můžete těžit tak, že budete disciplinovaní a trpěliví. Pouze hraním silných hand získáte výhodu nad kartami soupeřů, což je v dlouhém období velmi zisková strategie.

Očekávaná hodnota

Očekávaná hodnota neboli EV handy (z anglického "Expected value") je průměrný zisk nebo ztráta ze hry této handy.

Na internetu je dostupných přes 122 miliónů hand. Pomocí analýzy výsledků takového množství hand dostáváme velice přesnou aproximaci hodnoty každé startovní kombinace.

Není překvapením, že nejlepší startovní handou je AA, které má očekávanou hodnotu 2,32 big betu (pro průměrného hráče). Pokud budeme pokračovat v seznamu hand, najdeme velmi rychle očekávanou hodnotu kterékoli startovní kombinace.

Nejlepší nepárovou startovní kombinací je AKs s hodnotou EV 0,77 (celkově pátá nejlepší handa). Od šesté pozice níže je očekávaná hodnota nižší než blindy. Silná handa, jako je například AJo, má očekávanou hodnotu pouze 0,19BB. T9 má hodnotu 0,05 a A2s je tzv. break even (ani ztráta, ani zisk) s hodnotou 0. Je na 40. místě z celkových 169 startovních kombinací.

Vlastnosti nepárových startovních kombinací

Většina startovních kombinací je nepárových (94,1%). Pouze 5,9% veškerých hand jsou páry na ruce. Sílu nepárových hand lze stanovit pomocí tří různých kritérií.

V potu s více soupeři je ve většině případů nejlepší handa někde mezi jedním párem a fullhousem. Všechny nepárové kombinace mají stejnou šanci stát se dvěma páry, trojicí nebo fullhousem. Hlavní rozdíl je v pravděpodobnosti vytvoření top páru, postupky nebo barvy.

ROZDÍLNÉ VLASTNOSTI STARTOVNÍCH KOMBINACÍ
3 důležité atributy při hodnocení nepárových startovních kombinací jsou (seřazeny podle významnosti):
 • Síla karet (hlavně té vyšší)
  Čím silnější jsou obě karty, tím větší je šance na top pár.
 • Zda jsou v barvě
  Pokud jsou obě karty stejné barvy, pak je přirozeně vyšší šance na flush.
 • Konektivita
  Čím blíže u sebe dvě karty ve startovní kombinaci jsou, tím větší je pravděpodobnost, že utvoří postupku.
PŘÍKLADY

A J má dobrou sílu karet. Navíc jsou karty v barvě, ale nejsou příliš blízko u sebe (je pouze jediná postupka, kterou lze s oběma kartami vytvořit).

65 jsou konektory (je možný maximální počet postupek), ale nízké hodnoty, navíc nejsou v barvě.

A8 Alespoň vyšší karta je silná, ale kombinace nemá žádnou konektivitu ani není v barvě.

 
KDY JE STARTOVNÍ KOMBINACE SILNÁ?

K tomu, aby handa byla hratelná mimo pozice blindů, musí být silná alespoň ve dvou ze tří výše uvedených atributů. Handy jako J2 a 65 nejsou nadprůměrné. První je sice v barvě a druhá spojená, ale postrádají sílu v ostatních atributech. S takovými handami nemá cenu investovat peníze do potu.

Nejdůležitějším atributem je síla karet. Vysoká esa, jako jsou AKo a AQo, jsou silné handy i přesto, že nejsou v barvě a mohou utvořit pouze jedinou postupku. Ostatní "broadway" kombinace (broadway kombinace jsou složené pouze z karet hodnoty 10 a vyšších) jsou hratelné pouze z late pozice a za předpokladu, že nikdo ze soupeřů neraisoval. Slabší kombinace mimo barvu bychom neměli hrát.

Z následujících důvodů mají handy složené za dvou vysokých karet mnohem větší šanci na výhru než handy s jednou vysokou kartou:

 • Obě karty mohou vytvořit top pár
 • K potencionálnímu top páru máte dobrého kickera

Dominance

Protože jsou karty na stole společné, může nastat v Texas Hold´emu speciální situace: dominance.

Pokud například držíte AK proti soupeři, který drží A8, pak je hráč s nižším kickerem (v tomto případě hráč s A8) dominován. Pokud na stůl přijde eso, pak dominovaný hráč bude držet druhou nejlepší handu, za kterou často draze platí až do riveru.

Ještě silnější forma dominance nastává v případech, kdy jeden hráč drží pár na ruce a druhý hráč drží jednu kartu stejné hodnoty a druhou nižší, než je daný pár. Příkladem je QQ proti QT. V takovém případě hráči s QT nestačí k výhře v showdownu ani top pár.

Dominované handy mají nižší šanci utvořit top pár. To stojí hodně peněz, zvláště pokud není mnoho hráčů ve hře. Pokud jsou ve hře pouze 2-3 hráči, pak hráč s nejvyšším párem obvykle vyhraje pot.

Dominance není tak velký problém ve hře proti mnoha soupeřům vzhledem k tomu, že čím více hráčů je ve hře, tím je vyšší pravděpodobnost barvy a postupky. Z toho vyplývá, že není tak jednoduché vyhrát v showdownu s top párem.

K lepší ilustraci situace uvádíme některé příklady pre-flop all-inů. Pravděpodobnosti jsou spočítané simulačním nástrojem, se kterým se podrobně seznámíte později ve zlaté sekci.

PŘÍKLADY
 • AA vs. 77 - 79.7% : 20,3%
  Startovní kombinace 77 prohrává proti AA v 79.7% případů. Ve 20.3% všech případů vyhrává kombinace 77.
 • AKo vs. AQo - 74.4% : 25.6%
 • AA vs. KJo - 86.7% : 13.3%
 • KK vs. KJo - 90.9% : 9.1%
 • AKo vs. JTo - 62.6% : 37.4%
 • AQo vs. KJs - 59.2% : 40.8%

Význam late pozice

Důležitým faktorem, který výrazně ovlivňuje hratelnost startovních kombinací, je Vaše pozice u stolu. Čím více hráčů se již vyjádřilo před Vámi, tím více informací o relativní síle Vaší handy máte k dispozici. A pokud do této chvíle nikdo neraisoval, pak je nižší pravděpodobnost, že někdo drží prémiovou handu, jako je vysoký pár.

Význam late pozice je v Texas Hold´emu nezanedbatelný ve všech kolech sázení. Na late pozici máte více informací o kartách soupeřů a díky tomu se můžete lépe rozhodovat.

Spekulativní handy, jako jsou suited konektory (např. 98), by měly být hrány před flopem pouze za malé částky. Z late pozice je mnohem snazší podívat se levně na flop.

Se středně silným top párem, jako je KTo, existuje vysoké riziko dominance. Tyto handy byste měli hrát pouze v nenavýšených potech a z late pozic. Pokud se s takovou handou zapojíte do hry z middle nebo dokonce z early pozice, pak je příliš velké riziko, že hráč za Vámi bude mít prémiovou startovní kombinaci a raisem Vás dostane do nevýhodné situace.

Výhody suited startovních kombinací

Pokud hrajete startovní kombinace v barvě, pak vytvoříte flush v 6% případů. Protože to není příliš vysoká pravděpodobnost, mnoho hráčů si myslí, že mezi startovními kombinacemi v barvě a mimo barvu (suited a off-suited) není příliš velký rozdíl. To je ovšem velký omyl.

Přestože netrefíte flush příliš často, zisk z handy může být hodně vysoký. Flush obvykle vyhrává v showdownu i proti velkému počtu soupeřů. Takové poty jsou většinou obrovské a představují velký rozdíl mezi suited a off-suited handami.

Je třeba si uvědomit, že rozdíl mezi pravděpodobnostmi výhry 16% a 20% není 4% nárůst, ale 25procentní nárůst!

Měli byste mít neustále na paměti následující zásadu: Pár na flopu je pouze středně silná handa, zatímco pár s flush draw je vždy silná handa.

Čím silnější handu na flopu máte, tím agresivněji byste ji měli zahrát.

Někdy začnete vsázet s flush draw na flopu a nakonec vyhrajete v showdownu s úplně jinou handou - například se dvěma páry nebo trojicí.

Navíc pokud držíte drawing handu a hrajete ji agresivně, pak můžete vyhrát ještě před showdownem. Vaši soupeři mohou mít slabé handy a nemusí ustát Vaši agresi až do showdownu.

Tři typy profitabilních startovních kombinací

TOP PÁROVÉ HANDY

Top párové handy se skládají ze dvou vysokých karet: z desítky a vyšší handy (také se jim říká "broadway" handy). Tyto handy často vyhrají malé a střední poty s top párem, ale málokdy jsou velice silné už na flopu. Hráči s tímto typem handy si proto musí dávat velký pozor na možné drawing handy.

Top párové handy je třeba hrát agresivně před flopem i po flopu, ale jen do té doby, dokud lze předpokládat, že máte nejsilnější handu v dané fázi hry. V pozdější fázi hry soupeři často složí karty v případě, že jejich draw nedorazila, nebo naopak raisnou v případě, že draw trefili.

Top párové handy vyhrávají častěji v případech, kdy je na flopu ve hře málo hráčů. Mírně slabší handy (ATo, KJo a lepší) se vyplatí hrát, pokud soupeři dělají chyby, ale nejsou dobré, pokud se dostane na flop hodně hráčů.

Z toho důvodu byste tyto handy měli raisovat před flopem proti loose soupeřům. Slabší off-suited handy jako K8o nebo A6o jsou těžko hratelné proti více soupeřům na flopu. Tyto handy je lepší hrát na late pozici, kdy ostatní hráči foldovali, a naskýtá se tedy příležitost zaútočit na blindy.

Silná top párová handa vítězí výrazně častěji nežli průměrná handa, obzvlášť pokud nikdo nemá víc než top pár. Z této výhody byste měli od začátku těžit tím, že budete raisovat už před flopem.

SPEKULATIVNÍ HANDY

Hratelné spekulativní handy jsou malé páry na ruce, jako je třeba 55, a suited konektory, jako je například 98s. Tyto handy se příliš často už dále nezlepší, ale pokud ano, pak díky nim vyhrajete velké poty. Malý pár se může stát setem na flopu; suited konektory se mohou stát flush draw nebo OESD.

Často mohou být vaši soupeři drawing dead už na turnu, což mimo jiné znamená, že jakýkoliv další bet v dalším průběhu hry je Vaše výhra.

Protože šance na zlepšení těchto hand je poměrně malá, je výhodné hrát tyto handy proti co největšímu počtu soupeřů. Se slabými spekulativními handami (například nízkými suited konektory) byste měli vsázet pouze jednou, pokud jste na late pozici proti většímu počtu soupeřů nebo pokud bráníte svůj blind. Na silnější spekulativní handy (například malé páry) lze vsázet dvakrát do potu s více soupeři, což znamená, že můžete za určitých okolností dorovnat soupeřův raise.

Přesto je ve hře proti více soupeřům velice důležité vidět flop. Pokud trefíte silnou handu, pak ji dostanete patřičně zaplacenou. Pokud bychom měli shrnout výše řečené do jedné věty, pak by zněla: Se spekulativní handou byste se měli snažit podívat na flop tak levně, jak jen je to možné.

EXTRÉMNĚ SILNÉ HANDY

Nejsilnější handy v sobě kombinují výhody vysokých párů s výhodami spekulativních hand, což znamená, že nemají žádné nevýhody. Tyto extrémně silné handy mají nejvyšší očekávanou hodnotu ze všech startovních kombinací.

Do této kategorie hand patří AA, KK, QQ a vysoké suited AKs a AQs.

Oproti off-suited top párovým handám můžete tyto handy hrát agresivně až do riveru. Extrémně silné handy byste měli vždy raisovat před flopem, abyste z nich vytěžili co nejvíc.

Závěr

Síla konkrétní handy závisí na síle karet a na tom, zda jsou karty spojené, popř. suited, nebo nejsou. V ideálním případě je handa silná ve všech třech ohledech nebo se jedná o vysoký pár.

Abyste se vyhnuli drahým chybám, měli byste vždy pečlivě zvažovat kvalitu startovní kombinace. Mějte stále na paměti princip: "Tight je správný styl". Vždy, když máte chuť si zahrát tu nebo onu "zajímavou" trash handu, mějte na paměti, že se pouštíte do nevýhodné akce. Tabulka startovních kombinací na PokerStrategy.com Vám pomůže posílit disciplínu, což je zásadní vlastnost každého úspěšného pokerového hráče.