Tato stránka používá pro vylepšení služeb soubory cookies. Prohlížením stránky souhlasíte s používáním cookies. Pro více informací a změnu nastavení čtěte naši politiku cookies a soukromí. Zavřít

Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategiePot Limit Omaha

Průvodce strategií PLO Hi/Lo: Část první


Úvod

V tomto článku najdete:
  • Jak hrát PLO Hi/Lo
  • Terminologii
  • Jak správně přečíst board

Tento článek je určený pro začátečníky a jeho cílem je popsat jednoduše a jasně základní principy hry PLO Hi/Lo.

Pot limit Omaha Hi/Lo je kombinací variant Omaha High a Omaha Low.

Každý hráč má k dispozici 4 vlastní karty a 5 společných karet, které sdílí s ostatními hráči. Probíhají celkem 4 kola sázek, po kterých následuje showdown. Ve variantě pot limit je dovoleno raisovat maximálně o současnou velikost potu.

K vytvoření výherní kombinace hráč použije 2 karty z ruky a 3 karty z boardu tak, aby vytvořil co nejsilnější kombinaci. Poté vybere kombinaci 2 karet z ruky a 3 z boardu, se kterými vytvoří co nejlepší low kombinaci. Hráč, který vytvořil nejsilnější low kombinaci (viz níže) získává polovinu potu. Druhou polovinu potu získá hráč s nejlepší výherní kombinací. Pokud se žádnému hráči nepodařilo vytvořit low kombinaci, získává celý pot hráč s nejlepší výherní kombinací.

Low kombinace jsou takové výherní kombinace, ve kterých není žádná z pěti karet vyšší než 8 a ve kterých není žádný pár. Eso se pro účely low kombinací počítá jako jednička. Při vytváření low kombinace také ignorujeme případné postupky a flushe. Nejlepší low kombinace je A2345, nejhorší low kombinace je 45678. Abychom snadno poznali, která low kombinace je lepší, stačí seřadit karty sestupně dle hodnoty a přečíst je jako pětimístné číslo. Čím je číslo nižší, tím je low handa lepší.

Například A2348 odpovídá číslu 84 321, 23567 odpovídá číslu 76 532. Z tohoto příkladu vidíme, že handa 23567 je silnější low kombinací.

Terminologie

V následujících řádcích vysvětlíme výrazy, které se často vyskytují ve spojení s Pot Limit Omahou Hi/Lo.

Nut low: Nejlepší možná nízká kombinace. Vždy se skládá ze 2 nejnižších karet od esa do pětky, které doplňují board. Například na boardu 368 bude nut low A2, na boardu A38 bude nut low kombinace 24.

Nut-Nut: Říkáme takové kombinaci, kdy máme nejlepší možnou kombinaci jak pro low, tak pro high. Například pokud máme A2 v barvě na boardu 358 v téže barvě.

Counterfeit: Říkáme situaci, kde máme nut low na flopu nebo na turnu a následující karta změní nut low kombinaci. Například pokud máme A2xx na flopu 357 a na turn přijde dvojka, naše handa je znehodnocená a novou nut low kombinací se stalo A4.

Chop: Říkáme situaci, kdy si 2 hráči rozdělí pot, nejčastěji pokud jeden hráč vyhraje high kombinaci a druhý low kombinaci. V živé hře můžete slyšet i výraz “chop chop” (nebo “chop it up baby”, což rád používá Scotty Nguyen).

Freerolling: Říkáme situaci, kdy má jeden hráč jisté, že vyhraje polovinu potu, a má navíc outy na výhru celého potu, aniž by sám podstupoval jakékoli riziko. Například pokud budeme mít handu Ah2h na flopu 3h7h8c proti někomu s párem osmiček. A2 jistě vyhraje polovinu potu za low kombinaci, a navíc má šanci vyhrát i druhou polovinu potu, pokud dojde flush.

Quartering: (čtvrcení) Nastává, pokud hráči splitují high nebo low kombinaci, protože polovina poloviny je čtvrtina. Rovněž možné, i když vzácnější, je dělit pot na šestiny, případně osminy, pokud se low nebo high pot rozdělí na třetiny, případně na čtvrtiny.

Trapped: (být chycen do pasti) Říkáme situaci, kdy se hráč s průměrnou high i low kombinací ocitne v raisovací válce mezi jinými 2 hráči. Calluje, protože doufá, že vyhraje jeden z potů, ale nakonec nevyhraje ani jeden.

Scoop: (terno) Je příjemná situace, kdy vyhrajeme jak low, i tak high pot. Pokud máme nut-nut, povede se nám to mnohem častěji.

Protection: Říkáme situaci, kdy máme na flopu nebo na turnu nut low handu a žádná další karta to nemůže změnit, například pokud máme kombinaci AK23 na boardu 678. Držíme nut low kombinaci a žádná další karta na turnu tento fakt nemůže změnit.

Wheel karty:  Nejlepší low kombinaci A2345 říkáme wheel (kolo). Proto karty od esa do pětky nazýváme wheel karty. 

Steel Wheel: (ocelové kolo) Jsou karty od esa do pětky ve stejné barvě.

Wrap: Wrap je typ draw, kdy máme velmi silnou straight draw tvořenou 4 kartami, které "ovinou" board a utvoří nám tak mnoho outů. Můžeme mít až 20 outů, například pokud budeme mít QJ98 na boardu KT7: pokud dorazí A,Q,J,9,8 nebo 6, zkompletujeme straight.

Wheel Wrap: Je draw, kdy držíme například A25x na flopu 34x a každá další nespárovaná nízká karta nám zaručí nut low.

Teď, když jsme se seznámili se všemi výrazy používanými v PLO Hi/Lo, můžeme přejít k tématu, jak správně přečíst board. V článku budeme používat terminologii uvedenou výše, abychom si ji procvičili.

Čtení boardu

Příklad 1:

V prvním příkladu máme v ruce AsAcKdQs a na boardu je wheel: Ad2c3h4c5d. Pro high handu máme set es a žádnou low kombinaci. Abychom vytvořili low kombinaci, musíme mít dvě karty do osmičky včetně. Soupeři stačí mít jakékoliv 2 low karty a bude s námi chopovat. Pokud bude mít navíc straight, vyhraje celý pot.

Příklad 2:

Na stejném boardu jako v předchozím příkladě (A2345) máme Ah8h7s6s

Pro high kombinaci použijeme 7s6s, což nám vytvoří nuts. Na rozdíl od minulého příkladu vytvoříme i low kombinaci. Použijeme Ah a 6s , čímž vytvoříme kombinaci A2346, která je low second nuts. Nuts utvoří hráč, který drží 2 wheel karty, které my nemáme. Second nuts budou mít všichni hráči s kombinacemi A6,26,36,46. Kombinace 56 second nuts nevytvoří, protože kompletuje handu A2356, která je horší než handa A2346.

Příklad 3:

Dostaneme handu Ac2c6h5d  a flop přijde 3d4s8h. Máme nejen nuts díky A2, ale máme i tzv. nuts s protection. Pokud přijde na turn eso, dvojka nebo pětka, budeme mít wheel, tzn. že naše nuts low nemůže zkazit žádný turn. Navíc máme velmi silnou wheel draw, proto budeme mít i velkou šanci vyhrát celý pot. Každé A, 2 nebo 7 nám vytvoří nut straight pro high handu. Pokud přijde pětka, budeme mít straight použitím 2c a 6h, a když přijde šestka, budeme mít straight s použitím 2c a 5d.

Příklad 4:

Board Ah8hAs8c9h. Handa AcKhQh2c.

Na tomto boardu není možné vytvořit low handu, protože jsou zde jenom 2 low karty různé hodnoty. High handa tedy vyhraje celý pot. Jelikož musíme použít 2 karty z ruky, nemáme fullhouse. Museli bychom mít k esu ještě devítku nebo osmičku. Případně druhé eso a měli bychom poker. Z tohoto důvodu použijeme kombinaci KQ, která spolu se třemi srdci z boardu vytvoří flush.

Příklad 5:

Máme handu Ac6c4d2d a na flopu je 6d6h4c. Máme nuts high, což je fullhouse, a k tomu máme rovněž nuts low draw.

Na turn přišla 3h, takže máme nut-nut. Na river přijde 2s, která znehodnotila naší handu, protože jsme neměli protection. Nut low je teď wheel s použitím karet A5. My máme 2nd nut low za použití Ac2d spolu s 3h4c6d z boardu. Hráči s A3, A4 nebo A6 budou mít taky 2nd nut low a vyhrají čtvrtinu potu.

Příklad 6:

Máme Ad5h2d2c na boardu 3h6d3d3s3c. Na tomto boardu nejde vytvořit žádnou low kombinaci, protože jsou zde jenom 2 karty různé hodnoty. Z naší ruky musíme použít 2 karty, což budou 2d2c. Společně s 3h3d3s z boardu tak budeme mít full house.

Závěr

Po přečtení článku byste měli rozumět pravidlům a terminologii, která se používá. Rovněž byste měli být schopni správně přečíst board. V druhém článku se podíváme na startovní kombinace a na kritéria, podle kterých posoudíme jejich kvalitu.