Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieMindset a psychologie

Neuropsychologie pokeru (2) - serotonin a nálada

Video: Klikněte zde

Úvod

V tomto článku se dočtete
  • Jak emoce ovlivňují vaši hru
  • Co je hormon štěstí
  • Proč je stálá a správná aktivita serotoninu důležitá nejen při pokeru

Dnes bude skvělý den. Probudíte se v čase, který jste si naplánovali, dáte si zdravou, vysoce energetickou snídani a v práci budete produktivní, koncentrovaní a disciplinovaní. A nejen dnes, ale i zítra a pozítří. Vlastně po celý týden i celý následující, stane se to vaším neměnným zvykem. Tato představa je určitě velice příjemná.

Kéž by byl život online hráče pokeru takto snadný a vyrovnaný. Jak již víte, dosažení uvedené míry pracovní morálky a disciplíny není nic jednoduchého. Naštěstí však svou houževnatostí můžete zdolat každou překážku, i takovou, při které překonáte svou vlastní fyziologii a stanete se svým "nadjá".

Vliv emocí na hru

Jaký je náš celkový cíl jako pokerových hráčů? Soustavně dosahovat nejvyššího možného zisku prostřednictvím nacházení rozhodnutí s nejvyšší očekávanou hodnotou a následného objektivního převedení tohoto rozhodnutí do praxe. Poslední jmenovaná část tohoto cíle je předmětem tohoto dílu série.

Činí vám potíže zůstat objektivní a zabránit vašim emocím, náladě a dalším psychologickým vlivům v tom, aby nahlodaly objektivitu vaší pokerové hry? Pak vězte, že rozhodně nejste sami. Většina pokerových hráčů trpí stejným neduhem, ale naštěstí můžete učinit kroky, které pomohou tuto typicky lidskou slabinu zmírnit. Pojďme se do toho pustit.

Začnu s nepříjemným, leč objektivním tvrzením, přestože mám zájem na možném inspirujícím efektu tohoto článku. Pravděpodobně se nikdy tiltu nezbavíte. V určitý moment, v určité handě budete na tiltu. Stejně objektivně vás však mohu ujistit, že při vynaložení určitého úsilí lze drasticky snížit frekvenci a míru vašich tiltů. Otázkou zůstává: jak?

Tilt nemusí být vždy viditelný

Ve své duchaplné a často doporučované knize “Elements of Poker” vysvětluje Tommy Angelo dvě rozdílné formy tiltu.

"Tvrdý tilt" označuje emoční reakci, která vás v nekontrolovatelném napětí a stresu stojí spoustu žetonů.1 Pokud jste někdy mrštili myší o zeď, pak jste pravděpodobně byli zasaženi tvrdým tiltem.

Faktory, které se nevztahují k emocím, jako jsou únava, hlad a vyčerpání, jsou příklady "měkkého tiltu".2 Tento článek se soustřeďuje na měkký tilt, obzvlášť na faktory, které souvisí s jedním z hlavních přenašečů nervových vzruchů v mozku - se serotoninem.

"Hormon štěstí"

Možná už jste v minulosti něco zaslechli o "hormonu štěstí". V průběhu posledních dekád byl serotonin tématem mnohých diskusí. Větší význam pro společnost však má fakt, že se serotonin stal předmětem zájmu farmaceutických společností. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (angl. SSRI - selective serotonin reuptake inhibitors, používají se také jako antidepresiva) zpomalují vstřebávání serotoninu, což vede k vyšší hladině serotoninu v mozku, a ta může způsobovat lepší náladu. Ale jak? Jak vám serotonin způsobí, že se cítíte šťastnější, a jaký má význam ve vašem každodenním životě - jak za pokerovými stoly, tak mimo ně?

Jen málokdo ví, že 80% serotoninu se nachází ve vašich střevech, kde reguluje trávení a vylučování. Pouze 20% veškerých zásob látky je obsaženo ve vašem mozku. Jakmile se dozvíte více o vlivu serotoninu na vaši fyziologii, začne výše uvedená informace dávat mnohem větší smysl. Tento hormon primárně ovlivňuje, jak vnímáte množství životně nezbytných i dalších zdrojů ve vašem těle a to, kde je zrovna potřebujete.

Vaše spotřeba jídla, materiální spokojenost a sociální status jsou všechno "zdroje", které ovlivňuje hladina serotoninu ve vašem mozku. Když sníte nějaké jídlo, serotonin se uvolní a vám se zlepší nálada. Výživa však není jediným spouštěčem - sociální zdroje mají podobný efekt. Pokud jste členy rozsáhlé sociální sítě, která vás podporuje a v jejímž žebříčku si stojíte dobře, bude to mít také pozitivní vliv na hladinu serotoninu ve vašem mozku, v důsledku čehož se budete cítit dobře naladěni a spokojeni.3

Jestli jste se někdy uprostřed pokerové session začali cítit vyčerpaní, je pravděpodobné, že to souviselo se serotoninem, protože se zdá, že je to hlavní zprostředkovatel měkkých tiltů. Serotonin ovlivňuje nejen vaši náladu, ale také vaši chuť k jídlu, spánek a paměť/učení. Tento velice důležitý přenašeč nervových vzruchů je s největší pravděpodobností příčinou, proč se vám nedaří učit se tak rychle, jak byste si přáli, nebo proč stále opakujete stejné chyby, a zlepšení se tím pádem nedostavuje.4

Ještě předtím, než vám ukážeme, jak si zvýšit hladinu serotoninu, a tím snížit měkký tilt, je potřeba, abyste pochopili, jak serotonin ovlivňuje váš mozek a pokerovou hru.

Jak serotonin působí na váš mozek

Serotonin by mohl být důvodem, proč stále dokola opakujete tytéž chyby, obzvlášť pokud je děláte ve stavu malátnosti a lehké lhostejnosti. Schopnost "odnaučit se" a změnit chybné reakce, které se však v minulosti vyplácely, je připisována právě serotoninu.5 Tento mechanismus je extrémně důležitý pro úspěšné pokerové hráče a velmi na něm závisí jejich profitabilita.

Příliš často jsou hráči odměňováni za chybně zahranou hru, což bez poučení nemůže vést ke shromažďování zisku. Může to vést dokonce k tvrdým tiltům, které jsou však předmětem příštího článku.

V tuto chvíli je pro nás důležité, že hráč může taková špatná rozhodnutí v budoucnu opakovat a možná za ně bude znovu odměněn. Navzdory tomu, že taková hra nebude vykazovat kladnou očekávanou hodnotu v dlouhém období, prvotní pozitivní výsledek této hry se propojí v mozku s odměnou, a čím vícekrát se odměna za nesprávnou hru dostaví, tím silnější propojení se v mozku vytvoří.

Neschopnost poučit se z chyb nebo své chyby odhalit je vlastnost typická pro hráče, kteří se společně označují jako "fishky". Ale vy nejste fishka, protože se snažíte dosáhnout co možná nejlepší hry bez ohledu na krátkodobé výsledky. Schopnost odnaučit se nějaký zvyk nebo se přeučit jsou v pokeru vysoce důležité vlastnosti.

V nedávno uveřejněné studii provedli experiment, kdy krysám zablokovali uvolňování serotoninu do buněk. Výsledkem bylo, že tyto krysy byly méně citlivé a méně reagovaly na bolestné podněty. Měly problém změnit své chování, které mělo za následek trest, a stále opakovaly stejné chyby.6 Vy pochopitelně nejste krysy, i když jste savci. Ale přesto: je jisté, že váš vysoce vyvinutý mozek nemůže podléhat stejnému principu? Ještě jednou se nad tím zamyslete.

Nedostatek serotoninu

Pouze malá skupina buněk ve vašem mozku je schopna uvolňovat serotonin - pokud jsou zablokovány, pak pocítíte následky, které s sebou nižší hladina serotoninu přináší.7 Jak již bylo zmíněno výše, mezi průvodní znaky nedostatku serotoninu patří neschopnost nebo pomalost při změně nežádoucího chování, obzvlášť v případech, kdy dané chování v minulosti vedlo k pozitivním výsledkům. To vše ještě získá na významu, když si uvědomíte, že při hraní se vám může snižovat hladina serotoninu i v případech, kdy děláte správná rozhodnutí.

Prohrávání v pokeru způsobuje snížení hladiny serotoninu i v případech, kdy hrajete správně. Opakované prohry v hrách, které obnášejí riziko, výrazně snižují hladinu serotoninu v mozku během hry.8 Stejně tak jako dostatek zdrojů vede ke zvýšení serotoninu, jejich nedostatek vede k jeho snížení. Výsledkem poklesu však není pouze zpomalení procesu učení se. Nižší hladina tohoto velice důležitého přenašeče vzruchů v mozku má za následek i odbourání zábran.

Jednoduše řečeno, čím nižší máte hladinu serotoninu, tím těžší pro vás bude vyvarovat se akcí, které považujete za nesprávné.9 Čím více prohráváte, tím spíše budete prohrávat v nejbližší době, protože pro vás bude mnohem obtížnější udělat správná rozhodnutí nebo - přesněji řečeno - budete klikat myší ve špatnou chvíli. A to není zdaleka vše. Nízká hladina serotoninu se nepromítne pouze u pokerových stolů, ale bude ovlivňovat i váš každodenní život, kde bude mít nepřímo vliv na všechny jeho aspekty.

Vliv na vaše tělo

Pokles serotoninu také často stojí za problémy s dýcháním a spánkem - často obojím zároveň. Přesný princip není pro naše účely důležitý. Podstatné je, že pokles serotoninu vám bude bránit ve spánku, stejně tak jako se vám nebude dostávat energie.10

Jistě jste si už někdy všimli, že pokud na tom nejste psychicky dobře, máte často problémy usnout. Tím se zvyšuje míra vaší únavy, což následně vede k bludnému kruhu, ve kterém z důvodu únavy spíše děláte další špatná rozhodnutí, která ještě více snižují vaši hladinu serotoninu. Právě z toho důvodu se obecně doporučuje volný den po špatném dni nebo po krátké sérii nepříznivých událostí. Přínosy jsou zřejmé a dokonce i vyčíslitelné. Nízká hladina serotoninu naruší váš spánkový cyklus a znesnadní vám hrát vaši nejlepší hru.

Vyvarování se únavy není jediným důležitým důvodem pro adekvátní kvalitu spánku. Dostatečný spánek je nezbytný pro optimální duševní a kardiovaskulární zdraví. Když máte zavřené oči, vaše tělo navíc začne obnovovat svaly a posilovat nervová spojení. To je velice důležité, protože tvorba paměti se vytváří z velké části právě během spánku. Ve skutečnosti se předpokládá, že jedním z důvodů, proč se lidem zdají sny, je, aby si utřídili nedávné informace a události. Navíc v průběhu spánku se tělo zbavuje velkého množství toxinů.

K zajištění zdravějšího spánku pijte mléko před spaním, vyvarujte se kofeinu od pozdního odpoledne, omezte alkohol (alkohol sice pomáhá usnout, ale způsobuje časté buzení v průběhu spánku), přestaňte přijímat nikotin, který je stimulantem, a cvičte (více o cvičení si povíme později). Kvalitní spánek pochopitelně napomáhá ke zdravé hladině serotoninu.

Zdravá hladina serotoninu vám pomůže mnoha přímými i nepřímými způsoby. Již víte, že zdravá hladina tohoto hormonu zvyšuje schopnost učení se a měnění zažitých návyků, aby bylo zajištěno soustavné zdokonalování se. Pozitivní dopady zdravé hladiny serotoninu se postarají o další navýšení serotoninu. Čím lépe jste naladěni, tím spíše navážete pozitivní a společenské vztahy, které následně dodají další serotonin. To v sobě zahrnuje výhodu, která spočívá ve skutečnosti, že se pak začnete více orientovat na rozmanité sociální zkušenosti, což vás odvede od materiálních statků, které již nadále nejsou nutné ke komfortu.

Krátkodobé a dlouhodobé vlivy na hladinu serotoninu

Vy nebo někdo, koho znáte, možná soustavně nakupujete, protože se pak cítíte lépe. Pokeroví hráči mohou získat vysoký jednorázový příjem již v mladém věku a investování nabytých peněz zrovna nemusí být jejich cílem. Jak již bylo vysvětleno dříve, uvolňování serotoninu má vliv na chápání zdrojů.

Pokud si koupíte hodinky s diamantem nebo nablýskané nové auto, serotonin se uvolní v důsledku dostupnosti tohoto zdroje. Dokonce vám může zajistit obdiv od vašeho nejbližšího okolí, a tím posílit vnímanou hladinu společenských zdrojů. Obecně se však má za to, že tyto druhy nákupů způsobují spíše závist a negativní sociální energii než obdiv. Ještě důležitější je, že tento materiální serotonin má pozitivní efekt pouze krátkodobě. V dlouhém období může vést k negativním dopadům na hladinu tohoto hormonu.

Naše evoluční předky mohl těžko zajímat rozdíl mezi hondou a mercedesem. Soustředili se více na zajištění základních potřeb, jako je jídlo, teplo a sociální vztahy nezbytné pro genetickou reprodukci.

Posílení úrovně vašeho společenského života může vést dlouhodobě k pozitivnímu vlivu na vaši hladinu serotoninu. Je možné, že hraní pěti hodin týdně navíc proto, abyste si mohli dovolit hezčí auto, není dostatečná kompenzace toho, že byste tento čas mohli strávit se svou drahou polovičkou nebo jej zasvětit charitativním akcím.

Je prokázáno, že projevení pozitivních emocí a vstřícnosti k podpoře společnosti vede k okamžitému získání společenských zdrojů, které dále posiluje hladinu serotoninu.11 Spoléhání se na materiální věci ke krátkodobému zvýšení hladiny serotoninu má za následek těžší dosažení zvýšení hladiny serotoninu v budoucnu, protože se vám zvýší práh pro uspokojení.

Zakoupení hodinek v hodnotě $1000 vás může učinit šťastnými po dobu několika měsíců, avšak později ke stejné radosti budete možná potřebovat hodinky v ceně $3000. Sociální vztahy jsou však mnohem méně nákladné a mohou způsobit dlouhodobě vysokou hladinu serotoninu. Sociální vztahy přesto nejsou jediným způsobem, jak si zajistit zdravou hladinu serotoninu.

Cesty ke zdravé hladině serotoninu

Konzumace banánů vám hladinu serotoninu nezvýší. Bohužel je tento rozšířený názor mýtem. Banány sice obsahují serotonin, ale ne takového typu, který by se dokázal krví vstřebat do mozku. Na druhou stranu skutečně existují látky, které tuto schopnost mají.

Jednou z takových látek jsou esenciální aminokyseliny, zvané tryptofany, které jsou obsaženy v některých jídlech a mléčných výrobcích, stejně tak jako v některé zelenině (mimochodem aminokyseliny jsou stavebními kameny proteinů). Tryptofan je známý pro svůj významný vliv na aktivitu serotoninu. Ale je zde jeden problém: strava s vysokým podílem tryptofanu jej obvykle do krve nedostane, protože serotonin je celkem netečná aminokyselina ve srovnání s ostatními aminokyselinami, se kterými "soutěží" o absorpci do těla.12

Měli byste se poohlédnout po potravinách, které mají vysoký poměr tryptofanu vzhledem k ostatním aminokyselinám. Vhodní kandidáti jsou cizrna a kukuřice, zvláště pokud uvážíme jejich vysoký obsah tryptofanu. Byly provedeny mezinárodní studie s kukuřicí s uvedenými genetickými vlastnostmi. Prokázala se negativní korelace mezi konzumací kukuřice a počtem vražd a sebevražd v dané oblasti. Zdá se, že tryptofan má velký vliv na snížení deprese a agrese ve společnosti.13 Je vysoce pravděpodobné, že je to díky jeho vlivu na hladinu serotoninu v mozku. Z toho důvodu zde zdůrazňujeme význam tohoto hormonu.

Existují i náhražky tryptofanu, přestože jsou tyto aminokyseliny v některých zemích ve své čisté formě považovány za drogy, a jako takové nelegální. Tím byste se neměli příliš trápit, ale měli byste si dát pozor při experimentování s těmito léky. Tryptofan totiž zvyšuje hladinu inzulínu v těle. A inzulín je prostředek, kterým si tělo reguluje hladinu cukru v krvi. Tento systém však vyžaduje rovnováhu. Pokud tento systém bude v nerovnováze po delší dobu, může to mít neblahé následky.14 Přesto strava není jedinou možností, jak posílit hladinu serotoninu.

Další možností ke zvýšení hladiny serotoninu v mozku je cvičení. Stále však není jasné, zda příčinou vyšší aktivity přenašečů nervových vzruchů je pohybová aktivita sama o sobě (jako je tomu v případě dopaminu, který rozebereme v dalším článku), nebo zda to souvisí s následnou únavou. Poslední jmenovaná teorie předpokládá, že když unavíte kardiovaskulární systém vašeho těla, množství tryptofanu se zvýší v důsledku odbourání BCAA. BCAA je přirozeně se vyskytující sloučenina, která omezuje tvorbu tryptofanu.15 Pravidelné cvičení přispívá k silnému a zdravému srdci, které je prvořadým předpokladem pro šťastný a úspěšný život.

Pokud to ještě nevyplynulo z dosavadního textu, pak vězte, že mechanismy a chování, které jsou příznačné pro vás a pro vaše zdraví, nefungují nezávisle. Složení stravy ovlivňuje kvalitu vašeho spánku, spánek zpětně ovlivňuje vaši životosprávu atd. Jednoduše řečeno: zdraví plodí ještě lepší zdraví a aktivita přináší ještě vyšší aktivitu. To je mechanismus, který podrobněji probereme v dalším článku o dopaminu.

Shrnutí

Cvičení, společenský život a dodržování řádné životosprávy vás učiní šťastnějšími, výkonnějšími a více objektivními pokerovými hráči. Ale to už víte dávno. Nyní však víte, proč tomu tak je, a snad začnete dělat kroky směřující k vyšší hladině serotoninu. To povede nejen k tomu, že se z vás stanou více profitabilní hráči, ale budete také zdravější a pozitivnější členové sociálních skupin, a potažmo společnosti jako takové.

Začínáme od začátku prozkoumávat oblasti vašeho mozku, které mají souvislost s pokerem. Koneckonců, jak napsal někdo, na jehož jméno si nemohu vzpomenout, v knize, jejíž název si nemohu vybavit, "znalost je jednolitý celek a její dělení na části je pouze důkazem lidské slabosti". Také pro mě je příznačná tato slabost a budu velice rád, pokud budete pokračovat na své cestě za duševní rovnováhou a pokerovými úspěchy tím, že si přečtete následující článek "Dopamin a nálada".

Do té doby se nepředávkujte tryptofanem a raději si pusťte související video, které obsahuje praktičtější rady pro zvýšení hladiny serotoninu a zlepšení vaší nálady pro optimální pokerové mistrovství.

 

1 Angelo, 2 Angelo, 3 Schröder, 4 Schröder, 5 Schröder, 6 Schröder, 7 Thayer, 8 Nickerson, 9 Schröder, 10 Thayer, 11 Young, 12 Young, 13 Young, 14 Young, 15 Young

 

Komentáře (6)

#1 Nitrancan, 05 Jan 13 18:03

Jak je to stou kávou, ja osobne si dám aj 2-3 šálky od 19:00 a po nočnej sešn nemám problém zaspať jak poleno...
Inak skvelý článok :)

#2 Ahareen, 09 Aug 14 21:55

opět zajímavý článek. víc takových.

#3 Marffi, 03 Dec 14 12:54

super :)

#4 CannieTaylor, 14 Dec 14 23:36

Skvělé články, konečně jsem se dokopal ke čtení mindsetu a musím uznat, že mě psgy stále více překvapuje, doteď jsem ani nevěděl že nějakej serotonin existuje :')

#5 kuzlo77, 01 Feb 15 08:11

Vskutku pekne napísaní článok máličko pretiahnutí ale vďaka jeho vedecki pestrofarebnému obsahu ma nenudil a dočítal som ho. No v podstate by sa jeho hlavná myšlienka dala zhrnúť do jednej rozvitej vety, tak napríklad že „zo zlomenou nohou sa tancovať nepatrí lebo...“ ,proste keď
máš depku resp. tilt bude lepšie ak ten turnaj v pokri „odložíš!!!“ :-(

#6 wanted6, 12 Dec 16 16:59

Dakujem za tento clanok. Tak a zase som o nieco mudrejší, rozumnejší a snad aj o malý krocik blizsie dlhodobejsiemu postupu a výkonnosti.