Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieMindset a psychologie

Gamblerství: Příčiny, následky a jak se jej zbavit

1. Úvod

Od Dr. Thorstena Heedta, lékaře se zaměřením na psychoterapii, který se specializuje na post-traumatické choroby.

Všechny závislosti mají jedno společné - ať už se jedná o závislost na alkoholu, heroinu, nikotinu, nebo na hraní:

 • Návyková "droga" je požívána i v případě, že nemusí přinést očekávaný pocit radosti z konzumace "drogy".
 • Ztráta kontroly se pozvolna stupňuje.
 • Návyková droga slouží jako prostředek k úniku z reality.
 • Závislost pokračuje i v případě, že s sebou přináší závažné negativní důsledky nebo škody na zdraví.

Následující článek se zabývá závislostí na hazardu, jejím původu a způsoby, jak rozpoznat, že trpíte závislostí na hazardu, a kde případně nalézt pomoc.


2. Co je závislost na hazardu?

Patologické hráčství se v mezinárodní klasifikaci nemocí řadí do kategorie "nenormálního chování nebo poruchy kontroly podnětů" a je definováno následovně:

"Porucha spočívá v častém a opakovaném hraní, které určuje život pacienta a vede k destrukci jeho sociálních, pracovních a rodinných hodnot a povinností."

Nadměrné hraní zběsilých pacientů je řazeno mezi mánie - což je samostatná nemoc, která je spojená se silným vzrušením, vnitřní neklidnou formou melancholie, pozitivními změnami v náladě bez nějakého důvodu a ustavičnou melancholií.

Závislost na hraní znamená sociální poruchu osobnosti, pro kterou je charakteristická lhostejnost vůči sociálním povinnostem a bezcitná ignorace pocitů druhých lidí. Tento typ chování se hojně vyskytuje ve věznicích.

Patologické hráčství se vyznačuje opakujícím se, vytrvalým a často se stupňujícím gamblerstvím navzdory negativním sociálním dopadům, jako jsou dluhy, narušení rodinných vztahů a špatný vliv na profesní růst jedince.

Než může být někdo označen za jedince trpícího patologickým hráčstvím, musí prodělat alespoň dvě gamblerská období za dobu ne kratší než jeden rok.

Zvrácené vzory myšlení gamblerů jsou dalším často uváděným symptomem v rozšířené klasifikaci chorob "DSM-IV":

 • Extrémní význam peněz pro gamblery.
 • Vzory myšlení týkající se soutěživosti.
 • Neklid gamblera.
 • Přehnaná potřeba společenského uznání.
 • Tendence k posedlosti prací.
 • Častý výskyt psychosomatických návalů stresu.

3. Jaký má závislost na hazardu průběh?

3.1. Základní problém

Vytvoření závislosti na hazardu je komplexní proces, který je ovlivněn několika faktory. Nejdůležitější z těchto faktorů jsou zejména tyto:

 • Silná porucha sebehodnocení ("narcismus").
 • Narušené vztahy.
 • Nepravidelné nabuzení.

Porucha sebevědomí
Závažná porucha sebevědomí tkví zejména v tom, že jedinec sám sebe vnímá jako prázdnotu nebo jako nic. Hluboce zakořeněný pocit méněcennosti pramení z dětství a je kompenzován falešnou iluzí megalomanie. 

 

Počáteční výhry posilují ego a potvrzují, že jsme skutečně výjimečnými jedinci. Na počátku často stojí "velká výhra", která se zdá být rychlou a snadnou cestou k penězům, ale která ve skutečnosti obvykle předznamenává počátek cesty do světa utopie.

 

Fixační porucha
Britský dětský psychiatr John Bowlby v šedesátých letech zformuloval teorii fixace. Všiml si skutečnosti, že v závislosti na citlivosti matky k dítěti vznikají různé typy fixací:

V případě fixačního typu "vyhýbání se nejistotě" si dítě není jisté, zda na ně osoba, na kterou je fixováno, bude mít čas - zda mu bude dostupná. Takové typy očekávají, že se jejich přání z principu nesplní; to je také často případ dětí, které byly často odmítány. Děti s tímto typem fixace jsou obecně více náchylné k duševním poruchám ve srovnání s dětmi s "bezpečným" typem fixace. Příznaky typu "vyhýbání se nejistotě" často vykazují také hráči. Mezi patologickými hráči mnohdy najdete lidi z rozvrácených rodin s otřesným vztahem s jejich otcem. U patologických hráčů se také často setkáváme se zneužíváním v dětství.

 

Neregulované vzrušení
Neschopnost přiměřeně korigovat vnitřní napětí má za následek enormní neklid patologického hráče. Motivací k hraní bývá na počátku cesta za úspěchem a zisky, zabití nudy nebo negativní emoce, které se objeví například po rozchodu. Hráč stále hlouběji zabředává do nikde nekončícího labyrintu, kterému padnou za oběť všechny další oblasti života.

Hráč se při hře dostává do stavu radosti a vzrušení a následně se pokouší nalézt logické vysvětlení pro své nekontrolované hraní. Často se začne vyskytovat pověrčivost a sklony k "magii". Stále více se hráč dostává do světa fantazie, ve kterém ho provází chiméry moci a zisku. Postupně se odcizuje svému okolí a stává se z něj samotář. Začnou se u něj rozvíjet překroucené způsoby myšlení. Nakonec se hraní stane hlavní aktivitou jeho života. Tento vývoj událostí vede k fyzickému, osobnímu a společenskému úpadku.

Patologický hráč se konečně rozezná podle snížené schopnosti kontrolovat své chování, což se konkrétně projevuje tím, že není schopen odolat nutkání hrát. Tyto projevy jsou velice podobné projevům alkoholiků, kteří nedokážou odolat nutkání opakovaně pít po propuštění z léčby. Navzdory negativním následkům je touha po uvolnění vnitřního napětí prostřednictvím hraní stále posilována.

Tento jev má také svůj neurologický základ. Odměňovací systém v mozku je chronicky přetěžován, což vede ke spuštění obranného mechanismu mozku. Aby mozek zabránil devastujícímu rozrušování, začne méně reagovat na odměňující stimuly. To se v praxi projevuje tím, že k dosažení stejného efektu je potřeba stále vyšších buy-inů nebo objemu odehraných her. Mimochodem, nejvíce se tato závislost projevuje při showdownu.

3.2. Narušení způsobů myšlení

Pro gamblery je typické velké množství iracionálních postojů:

 

 • Iluze kontroly

  Ta vyústí v přesvědčení, že na výsledek hry má hráč mnohem větší vliv, než jaký má objektivně.
  Gambleři jsou často přesvědčeni, že výher dosahují díky svým schopnostem, a prohry připisují nepříznivým okolnostem.

 • Efekt Monte-Carlo ("blud gamblerů")

  Z četnosti minulých událostí vyvozují pravděpodobnost budoucích událostí. Např. na ruletě: Třikrát po sobě padla černá, což musí znamenat, že se pravděpodobnost toho, že padne červená, zvyšuje.

 • Špatné pochopení pravděpodobnosti výhry

  Hráč přeceňuje své šance na výhru. 98% všech vkladů do loterie například nevyhrává nic.

 • Těsné prohry ("lítost a těsná prohra")

  Tento symptom se vyskytuje na hracích automatech, kde je výhra vyplacena za dosažení tří stejných symbolů, ale hráč trefí pouze dva stejné symboly vedle sebe. Výsledek: "Právě jsem těsně nevyhrál, takže musím pokračovat ve hře!"

 • Zajetí ("zachycení")

  Zachycení se projevuje pokračováním ve špatných rozhodnutích, aby se ospravedlnila již provedená investice - "Vím, že jsem s největší pravděpodobnosti horší, ale když už jsem docalloval na turnu, tak už to zaplatím i na riveru."

Bylo prokázáno, že vysoké procento špatných rozhodnutí nebo chybného způsobu uvažování vzniká při gamblingu.


4. Kdo je hazardem ohrožen?

Nejvíce rizikovou skupinou jsou muži z velkých měst ve věku kolem 30 let, kteří žijí sami. Počátek závislosti obvykle vzniká v období dospívání, přestože ženy se většinou stávají závislé v prostřední fázi svého života. Ve chvíli, kdy se začnou léčit, již bývají hluboce zadlužené, uvažují o sebevraždě a většinou za sebou mají trestnou činnost, kterou získávaly prostředky na hazard. Významná část závislých (přibližně jedna třetina) trpí navíc fyzickou závislostí na droze, např. na alkoholu nebo heroinu.

Až 2-3% populace mají problém s hazardem a zhruba 1% trpí něčím, co bývá označováno jako abnormální sklony k hazardu. Byla prokázána korelace mezi dostupností hazardních her (která je měřena například počtem hracích automatů na 1000 obyvatel) a četností patologických hráčů.

Spouštěčem k závislosti může být zážitek z velké výhry nebo vyčerpávající životní zkušenosti, jako jsou problémy v partnerském vztahu, samota, těhotenství partnerky nebo zvraty v profesním životě.

Kombinace několika onemocnění (souběžná existence více chorob) je u hráčů naprosto průkazná. Například až 50% všech patologických hráčů trpí depresemi, které jsou živeny kompulzivními poruchami, mizernou náladou a celkovou ztrátou zájmu.

25% všech hráčů, kteří podstoupili léčbu, se alespoň jednou pokusilo o sebevraždu. Obzvlášť nápadné jsou poruchy osobnosti, které se vyskytují u více než 90% patologických hráčů.

Porucha osobnosti je charakterizována neustálým narušováním vzorů chování, které začíná v dětství a v dospívání, přičemž způsobuje závažné problémy v mezilidských vztazích. Narcistická porucha osobnosti se vyskytuje v případech, kdy jedinec přikládá přehnaný význam své osobě. Například mnoho pacientů přehání, když mluví o svých úspěších nebo schopnostech - sami sebe naplňují představou o své fantazii, nepředstavitelném úspěchu, moci, kráse nebo ideální lásce. Jsou přesvědčeni o své naprosté výjimečnosti a neustále prahnou po přehnaném obdivu.

Narcistická porucha osobnosti se léčí jen velmi obtížně, protože pacient mívá tendence k pohrdání terapeutem nebo léčbu přeruší, protože léčba mu nepotvrzuje jeho vysněnou mimořádnost.

5. Jaké jsou důsledky závislosti na hazardu?

Velice rychlý průběh je pro tuto závislost příznačný a zasahuje všechny oblasti života. Často mívají závislí lidé omezenou možnost kontroly svého chování.

Dynamika této závislosti se ukazuje například v situacích, kdy se hráč snaží vykompenzovat své ztráty prostřednictvím zvyšování vkladů do hry. V pokeru tato situace spadá do kategorie tiltu.

Míra izolace od společnosti se zvyšuje. Začínají se vynořovat pocity ostudy a viny a lidé se následně snaží své hráčství tajit před okolím. Hráči se postupně začleňují do zvláštního prostředí, ve kterém mohou žít stylem, který je typický pro gamblery - životní styl, který je založený na okamžitém uspokojování hráčových potřeb. To může vést k páchání trestné činnosti za účelem získání prostředků na hru.

Na konci této smutné cesty se hráč finančně zruinuje, přijde o podporu svojí rodiny a přijde většinou i o práci. Následují návštěvy psychiatra z důvodu pokusů o sebevraždu, někteří hráči případně končí za mřížemi věznic.

Následky neustálého hraní se mohou projevit i na fyzickém zdraví. Například v podobě žaludečních vředů, bolestí hlavy nebo infarktu.

6. Jak zjistím, zda jsem závislý/á?

Existuje nespočet kvízů a testů, kterými lze zjistit, zda máte problém s hraním, přičemž tyto testy rozlišují mezi patologickým hráčstvím a ostatními formami hraní, jako jsou společenské hraní, profesionální hraní, nekontrolované hraní nebo patologická závislost na pc (hraní her, chatování, surfování).

Celosvětově nejrozšířenější škálou pro měření míry závislosti je tzv. SOGS (South Oaks Gambling Screen). Přesto zde existuje ještě mnoho dalších testů, které však v zásadě všechny testují tutéž věc - snaží se zjistit, zda jste schopni kontrolovat svou chuť k hraní a přestat hrát v případech, pokud hraní začne mít nepříznivé následky, například vyčerpání. Dále se testy snaží zjistit, zda netrpíte narcistickou poruchou osobnosti, která byla zmíněna výše, zda nejste zadluženi a zda jste schopni trestné činnosti, abyste získali prostředky na hru.

7. Udělejte si test

Následující test vám pomůže zjistit, zda nejste závislí na hazardu. Test je složen z 19 otázek, přičemž na každou odpovězte pouze ano, nebo ne. Pokud odpovíte na více než 7 otázek kladně, pak to signalizuje problémy s gamblerstvím.

1. Hráli jste někdy do doby, než jste prohráli všechny své peníze?

2. Půjčili jste si někdy peníze na hru?

3. Vzali jste si někdy na hraní úvěr?

4. Porušujete opakovaně časové nebo finanční limity, které jste si stanovili pro hru?

5. Uvažovali jste někdy o získání peněz nelegálními prostředky?

6. Myslíte na hraní často?

7. Ukradli jste někdy peníze na hru?

8. Máte problémy se soustředit na něco jiného, než je hraní?

9. Jste podráždění nebo agresivní, když nemůžete hrát?

10. Připadá vám váš běžný život ve srovnání s hazardem nudný?

11. Snižuje se váš zájem o společenský život?

12. Hrajete, abyste smazali ztráty?

13. Tajíte před svou rodinou, jak často hrajete a kolik jste prohráli?

14. Máte často po hře výčitky svědomí?

15. Stalo se někdy, že jste pokračovali ve hře, i když jste věděli, že to může ublížit vám nebo někomu jinému?

16. Bylo někdy vaším důvodem ke hře zlepšit si náladu a zapomenout na problémy?

17. Bylo někdy hraní příčinou hádek a rozepří ve vaší rodině?

18. Stalo se někdy, že jste kvůli hraní nešli do školy nebo do práce?

19. Uvažovali jste o sebevraždě, nebo jste se o ni dokonce pokusili kvůli svým problémům s hazardem?

 

8. Jak gamblerství řešit?

Nejprve je potřeba určit, zda má gamblerství patologickou povahu. K tomu byste se měli obrátit na specializovanou poradnu.

Poté je třeba se rozhodnout mezi ústavní a ambulantní formou léčby. Ambulantní psychologická nebo psychoterapeutická léčba s pravidelným navštěvováním poradenských center se doporučuje v případech, kdy je pacient stále ještě dobře integrován ve společnosti a závislost se nestihla do této doby rozvinout ve větší míře.

V případě, že se závislost již stihla rozvinout do výrazných rozměrů, je potřeba se rozhodnout mezi léčbou v psychiatrické léčebně nebo v ústavu pro léčbu závislostí. V případech, kdy společensko-psychologické následky nejsou zatím příliš vážné nebo v případech, kdy bylo gamblerství způsobeno akutními stresovými situacemi (např. rozchodem s partnerem, ztrátou zaměstnání apod.), se doporučuje léčba na specializované psychosomatické klinice.

V případech pokročilého stadia závislosti se doporučuje klinika specializovaná na léčbu závislostí. Pokud je navíc fyzická závislost na některé z drog, např. na alkoholu nebo pervitinu, pacient by měl být izolován od drog na příslušném oddělení psychiatrické kliniky.

V této fázi terapie obvykle obě strany uzavřou smluvní dohodu ohledně dodržování abstinence od gamblerství. Pouhá redukce hraní většinou nestačí. Striktní abstinence od drog obvykle odhalí pravý problém, který většinou vyjde prokazatelně najevo a který je ve skutečnosti pravou příčinou toho, proč pacient potřebuje drogu.

V každém případě je důležité nalézt skutečný problém, který se projevuje gamblerstvím, a následně je potřeba se domluvit na změnách vzorů myšlení, které jsou pak zapracovány do plánu, jenž má za cíl zabránit recidivě po ukončení léčby. Na všech problémech pacienta se musí intenzivně pracovat - na poruše sebekontroly, na problémech s kontrolou emocí a na vztazích. Většinou v těchto případech dobře funguje skupinová terapie.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat problémům s dluhy, pro které je potřeba stanovit pro pacienta splátkový kalendář, nikoli tento problém ignorovat. Běžně také pomáhají pacientovi s tímto problémem příbuzní tím, že převezmou část jeho dluhu.
 

Komentáře (17)

#1 Taibi, 13 Nov 11 14:51

Niekedy je šokujúce čo sa dozviete z krátkeho testu x). Veľa nechýbalo a zaradil by som sa medzi gamblerov. Treba hrať racionálne :).

#2 Llord717, 25 Nov 11 20:05

Ty kokso...normálne až som si vydýchol, keď som spravil ten test. To bolo tesne. Dnes dohrám a možno si dám na týždeň pauzu :D :D :D

#3 Kalitche, 03 Feb 12 17:44

Taky jsem to měl těsné! :)

#4 schiyza, 05 Dec 12 13:22

Já jsem v klidu, sice skóre 18, ale vím, že to mám pod kontrolou, protože v tomhle hrozně vynikám. Jsem tak nějak obecně hodně dobrej, až mě to někdy nudí.

#5 Afendy, 08 Jan 13 08:49

Sakra:D

#6 Etikas, 16 Feb 13 15:28

ja jsem jasnej .... O.o ...

#7 Aldoras, 27 Jul 13 13:52

Když vezmu v potaz jenom poker, tak porcházím testem výborně, jenže když ještě přidám MMO hry, tak jsem jasnej :D

#8 hottuna007, 14 Aug 13 16:22

toz tak ja uplne v klidku...same ne ne ne.... :-) test vpoho ale pri cteni tech clanku symptomu to jsem si rikala ze to skoro sedi...proste nekdy hraju i se spatnou naladou a taky z nudy...bo mam poker jako hobby ne na vydelavani penez tak se jednoduse jdu zabavit kdyz se nudim...samo vim ze to je muj tak trochu maly tilt ale co muzu ztratit ze, par dolacu? no boze jsou aj horsi veci na Svete.

#9 Maarteen, 24 Aug 13 21:00

Uff, tak tenhle článek je opravdu hodně silné kafe...v testu mám sice "jen" 3/19, ale některé symptomy ve zbytku textu na sobě přesto pozoruji. Věřím však, že už mám dost rozumu a zkušeností na to, abych k pokeru přistupoval zodpovědně...

#10 Rostislav71, 09 Jul 14 12:07

jsem mrtvej kuwa fix :))

#11 HonzaCZE, 10 Jul 14 14:03

5x ano je ještě dobrý :D

#12 Ahareen, 16 Jul 14 09:59

3x ne, to je ještě dobrý, mohlo to bejt horší :D:D

#13 CannieTaylor, 14 Dec 14 00:53

Nic, jdu se léčit, zatím se tu mějte.. do blogu časem napíšu jak léčba probíhá :D

#14 kew777, 02 Jan 15 15:36

Déjà vu ... Tento článok naháňa miestami strach zo seba samého. Mám toho za sebou dosť.
Dosť nato, aby som vedel, že v mojom prípade je toto prvoradé- " !!! " Celkovo si myslím, že mindset, resp. zaoberanie sa sebou samým by malo byť výbavou každodennou, na ktorej treba pracovať a nebrať ju na ľahkú váhu... Dávam jeden Big Like všetkým článkom v tejto sekcii.

#15 angelo6661, 09 Feb 15 09:07

No neříkám nic....sice jsem prošel ale nad některými věci se budu muset zamyslet

#16 Tablet, 24 Feb 15 17:17

"16. Bylo někdy vaším důvodem ke hře zlepšit si náladu a zapomenout na problémy?" - Není tohle důvod, proč máme koníčky? Tím myslím nejen poker :)

#17 Pohadka, 14 Mar 17 21:28

1. ano
2. ano
3. ano
4. ano
5. ano
6. ano
7. ano
8. ano
9. ano
10. ano
11. ano
12. ano
13. ano
14 ano
15. ano
16. ano
17. ano
18. ano
19. ano
...............paráda.