Tato stránka používá pro vylepšení služeb soubory cookies. Prohlížením stránky souhlasíte s používáním cookies. Pro více informací a změnu nastavení čtěte naši politiku cookies a soukromí. Zavřít

Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieSit and Go

Hra před flopem (3): Callování a izolace all-inů

Před touto lekcí byste měli mít nastudováno:

Nyní byste již měli mít představu o tom, jak se zapojit do potu, pokud před vámi někdo limpnul nebo raisnul. Ale občas se stane – obzvláště v pozdních fázích SNG – že hráč před vámi vyšle do hry všechny své žetony. V takových případech se můžete rozhodnout pro fold, call all-inu nebo reraise (za předpokladu, že máte více žetonů), abyste hráče, který šel all-in, izolovali.

Pro hru v těchto spotech je důležité znát rozhodující faktory. V této lekci se dozvíte, jak ve třech krocích dospět k optimálnímu rozhodnutí, až budete vystaveni all-inu.

První krok: Vypočítejte potřebnou equity v žetonech

Proces rozhodování ve spotech, jako je ten uvedený výše, zahrnuje několik fází. Nejprve musíte vypočítat equity, kterou ke callu all-inu potřebujete.

Vždy budete začínat výpočtem equity v žetonech. Vydělte částku, kterou musíte callnout, velikostí potu včetně vašeho callu. Tento počet žetonů odpovídá aktuální velikosti potu včetně vaší investice.

Pro názornost se podívejme na příklad SNG pro devět hráčů s obvyklou výplatní strukturou:

V tomto příkladu jsou blindy 100/200 s ante 25 žetonů. Hráč na střední pozici jde all-in za 2 000 žetonů. Jste na buttonu a zvažujete call. Abyste mohli callnout, musíte investovat 2 000 žetonů a pot, o který byste hráli, by celkem obsahoval 2 525 + 2 000 = 4 525 žetonů. Proto je equity potřebná k profitabilnímu callu all-inu (z pohledu cEV; možnost over callu nebereme v úvahu) 2 000 / 4 525 = 44,2 %.

Pokud má vaše handa proti soupeřově range více equity, bude váš call dlouhodobě ziskový – za předpokladu, že hráči za vámi vždy foldnou.

Druhý krok: Zohledněte risk premium a over callery

Předchozí odstavec upozorňuje na dva problémy pouhého výpočtu equity v žetonech. Ten totiž nebere v úvahu možnost, že se do hry zapojí i třetí hráč, ani vliv ICM, který bude vaše rozhodnutí podstatně ovlivňovat.

Abyste do výpočtů zahrnuli efekt klesající hodnoty žetonů, stačí jen přičíst odhadnuté risk premium k potřebné equity v žetonech, kterou jsme již spočítali. Během hry to samozřejmě nevypočítáte, a proto je důležité získat cit (ten jde ruku v ruce se zkušenostmi) pro risk premium v konkrétních spotech. Kromě toho si také můžete zapamatovat průměrné risk premium pro různé fáze SNG.

Budeme pokračovat ve výše uvedeném příkladu a budeme předpokládat, že handa byla zahrána v SNG pro devět hráčů se standardní výplatní strukturou 50/30/20. V tomto případu je risk premium zhruba 5,5 %. To znamená, že se potřebná equity k profitabilnímu callu zvýší na 44,2 % + 5,5 % = 49,7 %.

Ale to není vše. Výsledek ještě musíte upravit, abyste započítali možnost, že jeden nebo více hráčů za vámi také callne (zde to může být SB nebo BB). Toto již není exaktní věda, protože zde hraje roli mnoho faktorů, jako je počet zbývajících hráčů ve hře, jejich stacky, risk premium a tendence hráčů. V zásadě platí, že byste měli callovat „o něco více tight“, než kdybyste akci uzavírali.

Abyste toto ve výpočtu zohlednili, je vhodné přičíst k dříve vypočítané equity 0,5 % za každého hráče za vámi. Ve většině případů bude takový odhad rozumný. V tomto příkladu bude tedy výsledná equity, kterou potřebujete ke callu all-inu, 49,7 % + 1,0 % = 50,7 %.

Pokud jsou za vámi hráči, kteří ještě nehráli, k potřebné equity přičtěte 0,5 % za každého z nich. Tímto ve výpočtu zohledníte možnost over callu.

Třetí krok: Určete range

Nyní musíte hráči, který pushuje, přiřadit range, se kterou pravděpodobně půjde all-in. Obvykle bude nejlepší začít s range, kterou „by měl mít“. To můžete udělat tak, že se budete řídit ranges uvedenými v tabulkách pro push, nebo stačí vzít range, se kterou byste na soupeřově místě hráli vy. Je-li soupeř při pushování podstatně více tight nebo loose než průměrný hráč, tuto range pak podle potřeby upravíte.

V našem příkladu můžete očekávat, že soupeř půjde all-in s touto range: 33+, A7s+, A5s-A4s, K9s+, Q9s+, J9s+, T9s, ATo+, KJo+ (16,6 % všech hand).

pushing range

Posledním krokem je porovnat equity vaší handy proti hand range, kterou jste soupeři přiřadili. Vypočítaná equity tvoří limit, který zaručuje profitabilní call. Pokud je vaše equity vyšší než tento limit, měli byste callnout nebo raisnout. V opačném případu foldněte.

V našem příkladu mají více než 50,7 % equity proti odhadnuté pushing range tyto handy: 88+, AJs+, AQo+ (5,9 % všech hand). Máte-li jednu z těchto hand, callněte. V opačném případu byste měli foldnout.

Callnout, nebo izolovat?

Pokud by vás call do potu commitnul, call původního all-inu nebo váš all-in vyjde nastejno. Ale může se stát, že vás call v daném spotu necommitne, případně vás commitne pouze proti některým soupeřům (se short stackem). Taková situace může nastat tehdy, když je efektivní stack mezi vámi a hráči za vámi podstatně větší než stack hráče, který zahrál all-in.

V takových případech je nejlepší volbou zahrát flat call s handami, které můžete hrát profitabilně proti hráči v all-inu, ale na další akci hráče s velkým stackem byste raději foldnuli. Abyste tyto handy vyvážili, musíte callovat i se svou top range. Díky tomu zkušený hráč nebude schopný využít váš plán hry, protože call mu sílu vaší handy neodhalí.

V zásadě platí, že byste měli flat callovat s celou range, se kterou chcete pokračovat ve hře. Pokud poté dostanete raise, až pak byste se měli rozhodnout, jestli callnout, nebo foldnout. Výjimkou mohou být situace, kdy soupeř bude callovat vaši možnou izolaci podstatně více tight než váš flat call. K podobným situacím může docházet docela často, když je risk premium vysoké, jako například na bublině. V takových spotech je lepší izolovat pouze s dobrými handami, které jsou dostatečně silné pro hru o stacky s hráčem s velkým stackem za vámi. Také je lepší hráči za vámi ztížit call co nejvíce, aby foldnul handy, které mají proti té vaší coinflip.

Flat call all-inu je lepší než reraise tehdy, pokud zabrání tomu, abyste se commitnuli do potu.

Shrnutí

V této lekci se dověděli, že až budete vystaveni all-inu, ...

  • ... musíte vypočítat potřebnou equity, která zahrnuje pot odds, risk premium a možnost, že někdo over callne.
  • ... musíte soupeři přiřadit range a zjistit equity vaší handy proti této range.
  • ... flat call all-inu je lepší než reraise tehdy, pokud zabrání tomu, abyste se commitnuli do potu.

Další kroky

Udělejte si kvíz a otestujte své porozumění tématu.
Začít kvíz
Diskutujte o tématu nebo se ptejte na otázky k tématu na našem fóru.
Diskuze