Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieSit and Go

Hra před flopem (2): Vstup do otevřeného potu

Před touto lekcí byste měli mít nastudováno:

Nyní byste již měli mít představu, jak vstoupit do neotevřeného potu. Ale často se bude stávat, že se do potu zapojí někdo před vámi, ať už to bude limp, nebo častěji open raise. V této lekci se nebudeme zabývat raisy, které jsou all-in, nebo k nim mají blízko. Těmi se budeme zabývat samostatně.

Je důležité, abyste rozuměli možnostem, které máte, a abyste znali nejdůležitější faktory v těchto situacích. To vše se dozvíte v této lekci. Také se seznámíte s teoretickými základy pro konstrukci preflop ranges pro otevřené poty.

Vstup do limpnutého potu

Když někdo před vámi limpne a vy se rozhodnete, že svou handu chcete hrát, první, co by vás mělo napadnout, je raise (čili izolace v tomto případu). Je-li ve hře pouze jeden limper, téměř vždy bude lepší raisnout, než over limpovat.

Ačkoli před flopem nebudete mít téměř žádnou fold equity, ve většině případů bude hrát limper se slabou strategií fit-or-fold a díky tomu budou vaše continuation bety automaticky ziskové tak, že pokryjí vaši dodatečnou investici žetonů před flopem.

Další výhodou open raisu oproti limpu je, že zabrátníte hráčům za vámi raisnout. K 3-betu nebo callu vašeho raisu budou potřebovat silnější handu než k raisu několika limperů. Často budou předpokládat, že je vaše range silnější, než ve skutečnosti je, a kvůli tomu budou hrát příliš tight.

Velikost raisu v takové situaci by měla vypadat tak, že raisnete tolik, kolik raisujete z early pozice, a k tomu přičtete jeden big blind za každého limpera.

Pokud jde o handy, se kterými se dá limper raisovat, často by stačily jakékoli dvě karty, pokud byste nebrali v úvahu hráče za vámi. Ale v praxi vždy existuje šance, že se někdo za vámi zapojí do hry, a proto byste měli raisovat s handami, které mají nějakou hodnotu i tehdy, když vás někdo callne. Také byste měli mít blockery na handy, se kterými by hráči mohli 3-betovat – ideálně eso nebo kinga.

Níže najdete příklad range, se kterou byste mohli izolovat limpera. Ale pamatujte na to, že byste ji měli upravovat podle toho, jaká je vaše pozice, pozice limpera a jestli máte na limpera nějaký read (např. je-li limper hráč, který téměř nikdy nelimpuje, je pravděpodobné, že trapuje, a proto byste měli raisovat jen s velmi tight range). Měli byste brát v úvahu i hráče za vámi.


1. Příklad range pro izolaci jednoho limpera

Když se do hry zapojí dva a více limperů, situace bude odlišná. V takové situaci bude vaše fold equity před flopem nižší, a pokud se dostanete do showdownu, proti dvěma hráčům budete potřebovat silnější handu. Naopak vaše implied odds vzrostou, protože v potu bude více hráčů, kteří vás můžou vyplatit, když trefíte silnou handu.

Následkem je to, že byste měli raisovat s více tight range pro value a se středně silnými handami, které se spoléhají na implied odds (např. nízké páry a suited konektory/gappery), over limpovat. Zde je příklad ranges pro izolaci a over limp v takových situacích.


2. Příklad ranges pro izolaci několika limperů (modrá) a over limp (žlutá)

Vstup do raisnutého potu

Do raisnutého potu se můžete zapojit třemi způsoby: malým reraisem, reraisem all-in nebo flat callem. Když někdo vstoupí do potu tak, že raisne, a vy se rozhodnete pro malý reraise (který vás do potu necommitne), takové hře říkáme malý 3-bet.

Když někdo raisne a vy se rozhodnete jít all-in, říká se tomu repush.

Když se někdo zapojí do potu pomocí raisu a vy se rozhodnete tento raise pouze callnout, i když můžete reraisnout, říká se tomu flat call.

Podívejme se nyní na to, kdy a jak můžete ve své hře využít výše uvedených možností a jaké faktory budou ovlivňovat vaše rozhodnutí při vstupu do raisnutého potu.

Malý 3-bet

V zásadě můžete používat malé 3-bety pro value (value range) a pro blafy (blaf range).

Nejprve byste měli identifikovat handy, se kterými budete 3-betovat pro value. Jsou to handy, se kterými budete rádi hrát o všechny své žetony, jinými slovy jsou to handy z vaší 3-bet/calling range, protože případný soupeřův all-in plánujete callnout. Aby se handa stala součástí této range, musí porážet soupeřovu předpokládanou 4-bet range.

Abyste své value handy vyvážili a čas od času stealnuli nějaké žetony, měli byste s některými handami zahrát 3-bet jako blaf (to bude vaše 3-bet/folding range). Podle tendencí soupeře bude vypadat i frekvence těchto blafů. Pokud soupeř folduje na 3-bety spoustu hand, měli byste proti němu 3-betovat často. Ale pokud folduje málo, měli byste 3-bet blafovat jen tak, aby vaše range zůstala vyvážená a abyste se svou top range získali maximální value, ne více.

Pro 3-bet/fold byste měli používat nejlepší handy, které se nedají profitabilně 3-bet/callovat, flat callovat, ani repushovat. V první řadě by to měly být handy, které obsahují eso nebo kinga jako blockery.

Je důležité vědět, jakou velikost by měly mít vaše 3-bety, se kterými nepůjdete all-in. Tato velikost by měla být v průběhu hry standardní.

V pozici by standardní velikost vašeho 3-betu měla být mezi 2x a 2,5x původní velikosti raisu. Mimo pozici by tato velikost měla být mezi 2,5x a 3x původního raisu.

Důvodem tohoto rozdílu je to, že až budete hrát mimo pozici, budete chtít pomocí velikosti sázky odradit původního hráče, který raisoval, od callu, protože pozice mu usnadní call a hru po flopu. Na druhou stranu, když budete v pozici, tento fakt sám o sobě cally odrazuje, takže nějaké žetony můžete bezpečně ušetřit. Díky tomu budou vaše blafy levnější a pro hru po flopu budete mít větší stacky, což je výhodou pro hráče v pozici.

V zásadě platí, že byste neměli používat malý 3-bet tehdy v případech, kdy představuje více než 25% efektivního stacku. Je to kvůli tomu, že když je efektivní stack příliš malý, budete mít správné odds pro call all-inu původního raisera s celou vaší range (nebo její velkou částí). Jinými slovy, taková sázka vás commituje do potu. Místo toho je lepší, když sami repushnete nebo foldnete.

Abyste tento problém lépe pochopili, podívejme se na příklad commitnutí do potu:

 

V tomto příkladu se rozhodnete pro malý 3-bet jako blaf a jste vystaveni all-inu za 1 700 žetonů. Včetně blindů je již v potu 2 350 žetonů. Když nebudeme brát v úvahu risk premium, k profitabilnímu callu potřebujete 700/(1 850+700) = ~27 % equity. S takovými pot odds jste nuceni callnout all-in i tehdy, když je soupeřova range velmi tight (např. 88+ a AQ+), protože proti takové range se bude equity vaší handy pohybovat kolem 27 %. Tomuto se říká „být pot commited“ (commitment, pot commited atd.).

V tomto příkladu byste se měli rozhodnout mezi repushem a foldem, protože 3-bet/fold jako blaf se vám nevyplatí a své 3-bet/cally nejste schopni vyvážit 3-bet/foldy.

Pot commitment: situace, kdy je pot vzhledem k vašemu zbývajícímu stacku tak velký, že musíte callnout (obvykle all-in) bez ohledu na akci a vaši handu. 

K této situaci dochází také tehdy, když nemusíte callnout all-in původního raisera na základě pot odds, ale budete muset callnout některého short stacka, který hraje až po vás. V takových případech nemusíte nutně měnit svou velikost sázky, ale místo toho stačí 3-betovat s více tight range, protože se může stát, že svou handu budete nuceni vzít do showdownu.

Flat call a repush

Už víte, že když se někdo zapojí do potu raisem a vy máte handu, se kterou chcete hrát, malý 3-bet není vaší jedinou možností. Můžete se také rozhodnout mezi callem a repushem.

V zásadě platí, že byste neměli reraise/foldovat s handami, které můžete profitabilně callnout nebo repushnout.

Při 3-bet blafování není síla handy až tak důležitá. Proto je lepší si pro tuto hru zvolit o něco slabší handy, pokud díky tomu získáte profitabilní spoty pro call nebo repush. Následkem bude to, že budete moci hrát profitabilně se širší range.

3-bet/callovat byste měli se svou top range a flat callovat nebo repushovat s následujícími nejlepšími handami – obvykle to budou vysoká esa a střední pocket páry (případně nízké pocket páry při repushi), ale budou-li stacky více deep, vaše flat calling range může obsahovat i handy jako suited konektory/gappery, broadway handy a nízká suited esa.

Obecně se dá říct, že byste neměli flat callovat, pokud by vás call stál více než 10 % efektivního stacku. Je to kvůli tomu, že myšlenkou callu je rozhodnout se pro další hru podle toho, jestli trefíte flop, nebo ne. Ale pokud kvůli callu musíte investovat příliš velkou část efektivního stacku, zaplatíte za šanci trefit příznivý flop příliš vysokou částku.

Měli byste se také vyvarovat callování ze SB, protože po flopu budete nuceni hrát mimo pozici. Stejná situace nastane i na BB, ale zde budete mít mnohem lepší odds a také uzavíráte akci, takže riziko, že někdo za vámi rozjede akci, neexistuje. A proto byste se měli obecně na SB rozhodnout pro reraise nebo fold, přičemž na BB se můžete rozhodnout i pro flat call.

Níže najdete příklad ranges, se kterými můžete zahrát 3-bet/call (červená), 3-bet/fold (modrá), flat call (žlutá) nebo repush (zelená). Příklad je založen na situaci, kdy jste na buttonu, agresivní regulár na cutoffu minraisuje a stacky se pohybují kolem 25 big blindů.


3. Příklad range pro 3-bet/call, 3-bet/fold, flat call a repush

Shrnutí

V této lekci jste se dověděli:

  • Jednoho limpera byste měli izolovat se širokou range. Pokud čelíte více limperům, raisujte je s více tight value range a over limpujte se spekulativními handami.
  • Až budete vystaveni raisnutému potu, můžete se rozhodnout pro 3-bet/call (s value range), 3-bet/fold (s blaf range), repush nebo flat call.
  • Situace, kdy je pot vzhledem k vašemu zbývajícímu stacku tak velký, že musíte callnout bez ohledu na akci a vaši handu, se nazývá pot commitment.
  • Standardně byste měli své ranges konstruovat tak, aby se ranges pro flat call a repush nacházely mezi ranges pro 3-bet/call a 3-bet/fold.Before reading this lesson, you should have previously read through:By now you should have an idea of how to enter an unopened pot. However, it often happens that someone has already entered the pot before you. This might be by open limping or, more typically, by an open raise. In this lesson, it is assumed such a raise is not an all-in nor is equivalent to one, as such situations will be dealt with separately.


It is important to understand which options are available to you and what the most important factors when approaching a spot like this are. In this lesson, you will learn all that and gain the theoretical foundations for constructing your preflop ranges in opened pots.


Entering a limped pot


When someone limps in before you, and you decide you have a hand worth playing, your first instinct should be to raise (or isolate, as it is called in that context). If there is a single limper, it is almost always better to raise than to over limp.


Even if there is little to no fold equity preflop, in most cases the limper employs a very weak fit-or-fold strategy postflop, which will make your continuation bets auto-profitable enough to make up for the additional investment preflop.


Another gain from raising as opposed to over limping is that you prevent players behind you from raising. They need a stronger hand to 3-bet or call your raise than they would to raise a couple of limpers. Often, they will perceive your range as stronger than it really is, and in effect tighten up too much.


As for the sizing of the raise in this situation, you should use the sizing that you would use to open raise from early position, and add 1 big blind for every limper.


As for what hands to raise a limper with, often any two cards would be good if you disregard the players behind you. In practice, as there is always a chance of someone getting involved, you should raise with hands that have some value if you get called by a player behind you and have some blockers to hands that such a player might 3-bet with – ideally an ace or a king.


Below you can find an example of a range that you could isolate a limper with. Please note that it should be adjusted depending on your position, the position of the limper, your reads on the limper (for example, if the limper is a player who almost never limps, it is very possible that he is trapping and you should raise with a very tight range) and the remaining players.1.    Sample range for isolating a single limper


The situation is different when there are two or more limpers. In such case, your fold equity preflop or on the flop is lower, and you need a stronger hand to compete with two opponents should the hand go to showdown. On the other hand, your implied odds go up, as there are more players in the pot who might pay you off if you hit.


As a consequence, you should raise with a tighter value range, and over limp with mid-strength hands relying on implied odds, such as low pairs and suited connectors/gappers. Below you can find an example of isolating and over limping ranges in such a spot.2.    Sample range for isolating multiple limpers (blue) and over limping (yellow)

Entering a raised pot


You can enter a raised pot in three different ways; reraise small, reraise all-in or flat call.  When someone enters a pot with a raise and you decide to just make a small reraise (so that it doesn't commit you to the pot), such a play is called a 3-bet small.


When someone enters a pot with a raise and you decide to go all-in over his raise, such a play is called a repush.


When someone enters a pot with a raise and you decide to just call his bet, even though you could reraise, such a play is called a flat call.


Take a look now at when and how you may use the above options in your game and which factors have an influence on your decisions when it comes to entering a raised pot.


3-betting small


In general, you can make small 3-bets for value (value range) or for bluffs (bluff range).


First, you should identify your value 3-bet hands. Those are the hands that you would be happy to play for all your chips, so in other words, this is your 3-bet/calling range, because your plan is to call if your opponent pushes all-in over your 3-bet. To become a part of this range, a hand must beat your opponent's likely 4-bet range.


To balance your value hands and in order to steal some chips from time to time, you should also bluff 3-bet with a number of hands (so this is your 3-bet/folding range). Depending on your opponents tendencies, you should do this more or less frequently. If your opponent folds a lot to 3-bets, you should 3-bet him frequently. If he doesn't fold much, you should 3-bet bluff just enough to stay balanced and get max value with the top of your range, but not more.


For your 3-bet/folds, you should use the best hands that cannot be profitably 3bet/called, flat called, or repushed. Hands with ace or king blockers should take priority.


It is important to know how to size your non-all-in 3-bets. This sizing should be standard throughout.

In position, your default 3-bet size should be between 2x and  2.5x the original raise size. Out of position, your 3-bet size should be between  2.5x and 3x the original bet.

The reason for such disparity is the following: when out of position, it is important to discourage calls by the original raiser using your bet size, as position makes it easier for him to call and play postflop. On the other hand, when you are in position, this fact itself does a good job of discouraging calls, and you can safely save some chips in order to bluff cheaper, and have deeper stacks for postflop play, which favours the player in position.


In general, you should not 3-bet small if such a bet represents more than 25% of the effective stack. This is because if the effective stack is so small, after 3-betting you are getting the right odds to call off an all-in from the original raiser with your whole range (or most of it). In other words, such sizing commits you to the pot. In such a case you are better off just repushing yourself, or sometimes deciding to fold instead.


To better understand the problem here, take a look at the following example of pot commitment:
 


In this example, you decide to 3-bet small as a bluff and then you face an all-in bet for 1,700 chips total. Including blinds, there is 2,350 already in the pot. Disregarding risk premium, you need 700/(1,850+700) = ~27% equity to call profitably. With such pot odds, you are forced to call the all-in even if your opponent has a very tight range, like 88+ and AQ+, as against this range your equity is around 27%. This is what is called pot commitment (commitment, being committed, etc.).


In this example, you should then decide between repushing and folding, as you can't profitably 3-bet/fold as a bluff, so you wouldn't be able to balance your 3-bet/calls with 3-bet/folds.

Pot commitment:  situation when the pot is big enough in relation to your  remaining  stack that you have to call (usually an all-in) regardless of  the  action and your hand.   

The situation occasionally arises where you don't have to call an all-in from the original raiser based on pot odds, but might be forced to do so against one or more short stacked players still to act. In such cases, you don't need to necessarily change your bet sizing, but instead you have to 3-bet with a tighter range, keeping in mind that you could be forced to go to showdown with your hand.


Flat calling and repushing


As you already know, when someone enters a pot with a raise and you have a hand that you want to play with, 3-betting small is not your only option. You may also choose between flat calling and repushing.

In general, don't reraise/fold hands that you can profitably call or repush with.

When 3-bet bluffing, the strength of your hand doesn't matter a whole lot. It is therefore better to do it with slightly weaker hands if by doing so you gain profitable spots for calling or repushing. In effect, you can play profitably with a wider range.


As a result, you should 3bet/call with the top of your range and flat call or repush with the next best group of hands – this will typically include high aces and mid pocket pairs (or low pocket pairs, when it comes to repushes), but with deeper stacks your flat calling range can also include hands such as suited connectors/gappers, broadways, and low suited aces as well.


In general, you should not flat call if by doing so you invest more than 10% of the effective stack. This is because the intention of flat calling is to base further decisions in the hand on hitting or missing the flop. However, if you have to invest too large a part of the effective stack in the call, you won't be getting the correct price to try to catch a favourable flop.


You should also avoid flat calling in the SB, as it forces you to play out of position postflop. The same situation occurs in the BB, but in this case the odds offered to you are way better and you close the action, so there is no risk of someone getting involved behind you.Therefore, in the SB you should generally resort to a reraise or fold approach, whilst in the BB you may also choose to flat call.


Below you can find an example of ranges with which you could react by 3-bet/calling (in red), 3-bet/folding (in blue), flat calling (in yellow) and repushing (in green). The example is based on a scenario where you, sitting on the button, are facing a miniraise open from an aggressive regular in the cut off, with effective stacks of around 25 big blinds.3.    Sample ranges for 3-bet/calling, 3-bet/folding, flatting and repushing


Summary


In this lesson, you have learned:
  • You should isolate a single limper wide, and when facing multiple limpers raise them with a tighter value range and over limp with speculative hands.

  • When facing a raised pot, you may 3-bet/call (value range), 3-bet/fold (bluff range), repush or flat call.

  • The situation when the pot is big enough in relation to your remaining stack that you have to call regardless of the action and your hand, is called pot commitment.

  • As a default, you should construct your ranges so that there are flat calling and repushing ranges between the 3bet/calling and 3bet/folding ranges.

Další kroky

Udělejte si kvíz a otestujte své porozumění tématu.
Začít kvíz
Diskutujte o tématu nebo se ptejte na otázky k tématu na našem fóru.
Diskuze
 

Komentáře (1)

#1 Tablet, 22 Feb 15 16:35

"Příklad je založen na situaci, kdy jste na buttonu, agresivní regulár na cutoffu minraisuje a stacky se pohybují kolem 25 big blindů." - opravdu se vyplatí repushovat, když mám 25 BB? Čekal bych to kolem 15 BB, kdy nejsem moc deep a mám ještě nějakou FE.