Dlouhodobý úspěch v online pokeru s vítěznými strategiemi - registrujte se zdarma!

Nejlepší strategie Když máte dobrou strategii, poker začne být jednoduchá hra. Naši autoři Vám krok po kroku ukáží, jak uspět.

Nejlepší mozky Učte se od mezinárodně ostřílených pokerových profesionálů v našich živých lekcích s coachem a na fóru.

Peníze na poker zdarma Za členství na PokerStrategy.com neplatíte. Navíc tu na Vás čekají peníze na poker zdarma.

Už jste členem PokerStrategy.com? Přihlášení

StrategieNo limit (SSS/MSS)

Short stack strategie: Outy a odds

Úvod

V tomto článku se dočtete
 • Které karty vám pomohou?
 • Jak vyvážit risk a zisk?
 • Že každá karta vám nepomůže tak, jak byste čekali

Draw, neboli drawing hand, je nedokončená handa, která potřebuje ještě jednu společnou kartu, aby mohla být definována jako made hand. Strategie v začátečnické sekci nedefinuje jasně, jak hrát tyto handy.

V tomto článku se naučíte základům matematiky v pokeru. Naučíte se, jak zjistit šanci na výhru vaší draw a jak určit, jestli je hraní takové handy ziskové, nebo ztrátové.

Článek je založen na třech hlavních pojmech:

 • Outs

  Outs jsou všechny karty, které dokážou sestavit výherní kombinaci.

 • Odds

  Odds říkají, jaká je šance, že jedna z dalších společných karet bude právě jeden z vašich outů.

 • Pot Odds

  Pot odds vyjadřují vztah mezi možným ziskem a sázkou, kterou musíte provést. To také můžete chápat jako poměr risk / zisk. Jestliže jsou pot odds srovnatelné s odds, můžete uvažovat o tom, jestli má cenu dorovnat, abyste mohli zkompletovat vaši draw.

 • Upozornění: tento článek je dostupný ve více verzích, přičemž každý je přizpůsoben dané strategii. Pokud vás zajímá článek o odds a outs v Big Stack strategii, najdete ho zde: Matematika v pokeru - odds a outs pro the Big Stack Strategy.

Outs - které karty vám pomohou?

Outs jsou karty, které vylepší vaši handu a udělají z ní nejlepší handu na boardu. Důraz se klade na výraz "nejlepší handa", ke kterému se ještě vrátíme.

PŘÍKLAD 1
 

Na první pohled se může zdát, že máte bezcennou handu. Showdown s touto handou nemůžete vyhrát, ale máte šanci, že se z ní stane silná handa (postupka), pokud na turnu nebo riveru příjde eso nebo 6.

Tyto karty, eso a 6, jsou vaše outy (stále jsou v balíčku). Otázka je: kolik máte celkem outů? Odpověď je relativně jednoduchá, pokud si představíte, kolik zbývá v balíčku es a šestek. Jsou to 4 karty stejné hodnoty, což je celkem 8 outů. Stačí, aby přišla jedna z těchto karet, aby se z vaší bezcenné handy stala velmi silná handa.

Vaše outy

 

PŘÍKLAD 2
 

Tato situace je, v porovnání s předchozí, ještě příznivější. Nejenže vám každé eso a 6 sestaví postupku, ale pokud dorazí jakákoli kříže, budete mít flush.

To znamená, že se počet vašich outů zvýšil. Jakoukoli kartu v barvě křížů můžete brát jako out. v balíčku je 13 karet stejné barvy, čtyři z nich už byly rozdány, takže zůstává celkem 9 (13-4=9) outů, které vám mohou dát flush. K těmto outům se připočítává ještě 8 outů uvedených v prvním příkladu.

Od osmi outů uvedených v prvním příkladu musíme odečíst dva outy - eso a šestku v barvě křížů, protože jsme je už započítali mezi outy na flushdraw. Dohromady máme tedy 15 (9+6) outů:

Vaše outy


 

DALŠÍ PŘÍKLADY
 • Flushdraw - 9 outů

  V balíčku je 13 karet stejné barvy, čtyři už byly rozdány. Zůstává tedy 9 outů, které by mohly zkompletovat flush.

   

   

 • OESD (open-ended Straightdraw, otevřená postupka) - 8 outů

  Jakákoli 4 nebo 9 vytvoří z OESD postupku. To znamená, že každá OESD má vždy 8 outů.

   

   

 • Dvě overkarty - 6 outů

  V balíčku zbývají 3 esa a 3 queeny, které vám dají top pár. V tomto příkladu máte 6 outů.

   

   

 • Šance vytvořit z páru trojici nebo dva páry - 5 outů

  V blíčku zbývají dvě 8, které by vám daly trojici. Jeden ze tří zbývajících kingů by vám dal 2 páry. Dohromady máte 5 outů.

   

   

 • Gutshot - 4 outy

  Gutshot znamená, že máte šanci na postupku, pokud příjde karta, která chybí "uvnitř" vaší postupky. Jsou to přesně 4 karty, v tomto případě je to jakákoli dvojka. Máte tedy 4 outy.

 •  

 

Odds - jaká je šance, že zkompletuji svoji draw?

Co tedy pojem "odds" ve skutečnosti znamená? Je to běžně používaný výraz pro pravděpodobnost vylepšení vaší handy.

Odds = karty, které vám nepomohou :  karty, které vám pomohou

Tomuto zápisu se říká Odds against, protože vyjadřuje pravděpodobnost nedokončení vaší handy. Je to poměr počtu případů, kdy se vám nepodaří vylepšit handu, k počtu případů, kdy se vám to povede. Jaké jsou tedy vaše šance? Tyto odds ukazují pravděpodobnost, a tak můžete s přehledem určit, jestli se vám vyplatí v handě pokračovat nebo ne. Na to se blíže podíváme v další části.

Ještě jednou se podívejte na předchozí příklad:

 

Už znáte 5 karet po flopu: vaše dvě karty a tři karty na flopu. Může přijít jakákoli ze zbylých 47 karet (v balíčku je 52 karet). 8 z těchto 47 karet vám pomůže dokončit draw, zatím co těch ostatních 39 (47-8=39) vám nijak nepomůžou, tudíž jsou k ničemu. Vaše odds jsou tedy z flopu na turn 39:8, což je asi 5:1.

Karty, které vám nepomohou = neznámé karty - karty, které vám pomohou

Na flopu tedy znáte 5 karet, dvě vaše a tři společné, celkem neznáte 47 karet (52-5=47). Když příjde na turnu další karta, neznámých karet je o jednu míň, tedy 46. Karty, které vám pomáhají, jsou vaše outy. Z toho si odvodíme následující rovnici:

Odds z flopu na turn = (47 - outy) : outy

Běžná situace pro použití odds z flopu na turn nastane v short Stack strategii tehdy, když máte draw ve freeplay pozici (na pozici big blindu, když nemusíte platit nic navíc, abyste uviděli flop).

Outy a odds


Outy
Odds z flopu na turn (1 karta)
Odds z flopu na river (2 karty)
Příklady
1
46:1
22.5:1
Backdoor-Flushdraw (dvě karty stejné barvy na turnu a riveru)
2
22.5:1
11:1
Pár na ruce na trojici
3
15:1
7:1
 
4
11:1
5:1
Gutshot
5
8:1
4:1
Pár na trojici nebo dva páry
6
7:1
3:1
 
7
6:1
2.5:1
 
8
5:1
2:1
OESD
9
4:1
2:1
Flushdraw
10
3.5:1
1.5:1
 
11
3.5:1
1.5:1
 
12
3:1
1:1
Flushdraw + Gutshot
13
2.5:1
1:1
OESD a pár
14
2.5:1
1:1
Flushdraw a pár
15
2:1
1:1
Flushdraw a OESD

 

Pot odds - budu hrát svou handu ziskově?

Když už víte, jak spočítat pravděpodobnost vylepšení vaší draw s pomocí oddů, jedinou otázkou zbývá, jak toho využít v praxi.

Opět použijeme jeden z předchozích příkladů:

 

Díváme se na skutečný případ hry no-limit. Jste na flopu, máte jednoho soupeře a držíte výše uvedené karty. V potu je $10. Váš protihráč sází $2. Má cenu dorovnat, abyste se mohli podívat se na turn?

 • Velikost potu před sázkou soupeře: $10
 • Sázka vašeho soupeře: $2
 • Možný zisk: $12
 • Sázka (kterou musíte dorovnat): $2

Jak už víme, šance na trefení postupky na turnu je asi 5:1 (ve váš neprospěch). To znamená, že vám dojde v jednom ze šesti případů. Budeme předpokládat, že handu vyhrajete, pokud trefíte jeden z vašich outů. Takže byste vyhráli $12 jednou ze šesti případů, přičemž v 5 případech byste $2 ztratili. To vše je za předpokladu, že budete muset handu vzdát, pokud na turnu netrefíte žádný out.

Průměrně ztratíte $2 v pěti případech z šesti, pokud dorovnáte. To je dohromady $10. Ale jednou ze šesti případů vyhrajete $12, takže zisk, který spočítáte jako příjem minus ztráty, je: $12 - $10 = $2. V tomto případě je z dlouhodobého hlediska výhodné soupeřovu sázku dorovnat. Pokaždé v této situaci vyhráváte 0.33$ (= $2 / 6 hand), pokud dorovnáte.

V tomto příkladu jsou důležité pot odds a šance na vylepšení handy. Představují vztah mezi možným ziskem a částkou, kterou musíte vsadit, a tudíž vyjadřují poměr zisk/ztráta.

Pot odds = možný zisk : částka kterou musíte vsadit

V této situaci je pot $10. Navíc váš protivník vsadil $2, takže celková velikost potu je $12. Musíte zaplatit $2, abyste zůstali ve hře a dostali se na turn. Pot odds jsou teď $12 : $2, čili 6:1.

Jak už čísla 6:1 a 5:1 napovídají, použijete jednoduché pravidlo:

Pokud jsou pot odds lepší než šance, že vaši draw netrefíte, budete z dlouhudobého hlediska vydělávat. Jsou-li horší a přesto budete v handě pokračovat, dlouhodobě proděláváte.

Protože je 6:1 větší než 5:1, situace je zisková.

Co by se stalo, kdyby váš soupeř vsadil $4 místo $2? Na jednu stranu by vzrostl možný zisk na $10 + $4 = $14. Na druhou stranu by vaše pot odds byly $14 : $4, což je poměr 3,5:1. To znamená, že dorovnání takové sázky by nebylo ziskové. Takovou handu vám doporučujeme složit, protože z dlouhodobého hlediska budete ztrácet.

Abychom to vysvětlili: v jednom ze šesti případů vyhrajete $14 a pětkrát ztratíte $4. To znamená, že ztratíte pětkrát $4 = $20 a jednou vyhrajete $14. Dlouhodobě to dělá ztrátu $1 (= $6 / 6 hand).

Upravené outy

Opět se podívejme na téma outů s tím rozdílem, že trochu poupravíme první příklad:

 

V první části jste se dozvěděli, že v této situaci máte osm outů: jakékoli eso nebo šestka vám dá postupku.

Vaše outy

Co by se stalo, kdyby měl váš soupeř tyto karty?

Srdcové eso a srdcová šeska by vám daly postupku, ale váš protihráč by měl flush, tedy lepší handu, než je vaše. Tyto dvě karty se pro vás stávají bezcennými, takže teď počítáme s 6 outy místo původních osmi. Tyto dvě karty se nazývají modifikované neboli upravené outy.

Vaše upravené outy

Nejspíše neznáte karty vašeho soupeře, ale je šance, že drží dvě srdce. Nemůžete předpokládat, že máte všech 8 outů pro postupku. Od vašich outů musíte odečíst karty, které dají vašemu protihráči lepší handu.

V tomto případě je velmi nepravděpodobné, že jsou všechny vaše outy jsou stále v balíčku, protože máte hodně protihráčů. Způsob, jakým vaši soupeři hrají, vám může napovědět, jestli mají flushdraw nebo ne.

Dalším důvodem, proč odečítat outy, je, že váš protihráč může mít handu podobnou této:

Z toho důvodu nejsou vaše šestky čisté outy, jelikož by daly vašemu soupeři lepší postupku. Tudíž zůstávají jen čtyři outy.

Vaše upravené outy v tomto případě

Je nutné odečítat vaše outy realisticky, abyste mohli správně odhadnout odds vaší nedokončené handy. Téměř nikdy nebudete mít všechny outy, obzvláště pokud hrajete proti více soupeřům. Vždy je možné, že mají lepší nedokončenou handu. Dokonce můžou mít tu samou handu, jako máte vy. V pokeru se může stát hodně věcí, které povedou k tomu, že handu prohrajete i v tom případě, že svůj out trefíte.

Vždycky se zamyslete nad tím, kolik outů z vaši handy ve skutečnosti udělá tu nejlepší. Pokud máte OESD a je možný flushdraw, počítejte s šesti upravenými outy místo všech osmi.

Obzvláště na nižších limitech hodně hráčů hraje karty stejné barvy kvůli šanci, že trefí flush. Musíte být na sebe přísní a běžně odečítejte dva outy, obzvláště proti několika protivníkům.

Pokud se nemůžete rozhodnout, s kolika outy počítat, musíte první odpovědět na otázky: které handy můžou mít vaši soupeři a jak je to pravděpodobné? Čím je u stolu více hráčů, tím jsou tyto handy pravděpodobnější. Na nižších limitech jsou suited konektory, jako jsou 87, 54 a 76, hodně oblíbené, takže s tím musíte počítat.

Závěr

 • Odds je poměr: karty, které vám nepomohou: outy.
 • Pot odds je vztah mezi možným ziskem a částkou, kterou musíte vsadit.

To znamená, že můžete hrát draw ziskově, pokud jsou vaše pot odds lepší, než odds pro vaši handu. To jsou situace, ve kterých vyhrajete víc, když draw trefíte, než prohrajete, pokud draw netrefíte.

Pro váš dlouhodobý zisk je nezbytně nutné, abyste porozuměli konceptu odds a pot odds a s nimi i matematickým základům pokeru. Vědět, kdy se vyplatí sázku dorovnat, kolik vsadit, aby se vašemu soupeři nevyplatilo hrát se svou draw, je strategickým základem pokeru. Dejte si záležet na tom, abyste si tento článek osvojili, protože vám to určitě pomůže zlepšit hru stejně jako vybudovat bankroll.

 

 

Komentáře (2)

#1 Swarm23, 27 Dec 12 05:41

Díváme se na skutečný případ hry no-limit. Jste na flopu, máte jednoho soupeře a držíte výše uvedené karty. V potu je $10. Váš protihráč sází $2. Má cenu dorovnat, abyste se mohli podívat se na turn?

V SSS se přece nedorovnává ani ve freeplay pozici nemám pravdu?

#2 LetMeTiitU, 28 Dec 12 14:35

Ahoj, toto je pro SSS a MSS, takže pravděpodobně tato pasáž je bude týkat MSS a v tomto případě se také jedná o extrémní případ, kdy soupeř sází pětinu potu :)