Záznám coachingu 20.9.2011 - Twinn1

  • NL BSS
  • NL BSS
  • $10
  • Short-handed
(4 Hlasy) 2747

Popis

Twinn1 coachuje 4 x 6-max NL10 a analýza v replayeru.

Tagy

cash game cg coachingm nl10 replayer SH shorthanded twinn1